Oslo (NTB): Veidirektør Terje Moe Gustavsen mener at antall omkomne på norske veier bør halveres i løpet av de neste ti årene.

- I fjor døde 169 personer på norske veier. Det var det laveste tallet på 58 år. Neste mål må være å komme under 100 omkomne og under 400 hardt skadde innen 2024, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Målet skal nås med å bygge flere midtrekkverk, men også trafikkopplæring, strengere håndheving av regler og sikrere biler skal bidra til nedgangen, heter det i Statens vegvesens innspill til Nasjonal transportplan som ble lagt fram onsdag.

- Fortsatt utbygging av møtefrie veier er nødvendig for at tallet på omkomne og hardt skadde fortsatt skal reduseres, sier Gustavsen. (©NTB)