Gå til sidens hovedinnhold

Vil ikke avlyse lusekrisen

Til tross for massiv bruk av midler mot lakselus, er det uvisst om lusekrisen kan avblåses før i sommer.

Og er fisken trygg å spise?

I fjor høst ble det klart at problemet med lakselus i norske oppdrettsanlegg nærmet seg alvorlig høye nivåer. Dette er blant annet en stor trussel mot villfisken. Oppdrettsnæringen ble tvunget til å ta et krafttak, og i vinter og vår har Mattilsynet brukt massive ressurser på å overvåke at tiltakene, deriblant bruk av gamle og til dels omstridte lusemidler, virker.

Mange tiltak
- Vi har brukt hele spekteret av tiltak, fra dialog til tvangsmulkt og varsel om utslakting, sier assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland i Mattilsynet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han sammenligner ressursbruken rundt lakselus hos Mattilsynet med krevende saker som blåtunge og svineinfluensa hos landdyr, og E-coli-smitten. 160 tilsyn er gjort.

Som planlagt
Ifølge pålegg fra myndighetene skal alle oppdrettsanlegg ha avluset innen 25. april. Det handler nemlig om å berge laksesmolten som vandrer ut på våren.

- Det er oppdrettsnæringen selv som har ansvaret for at lusenivået holdes under fastsatt nivå, understreker Fjetland.

Først i juni vil man kunne se om våravlusingen har hatt ønsket effekt.

- Vårt foreløpige inntrykk er at næringen gjennomfører avlusing som planlagt, sier Fjetland.

Resistens
Årets vinteravlusing hadde en viss effekt, men ikke så god som Mattilsynet hadde ønsket. Lusenivået var ved siste rapportering i april generelt noe høyere enn på samme tid tidligere år. Dette skyldes ifølge Mattilsynet en kombinasjon av lave vanntemperaturer samt nedsatt følsomhet og resistens mot virkemidler i flere av oppdrettsanleggene.

- Mattilsynet forventer at oppdrettsnæringen gjør det de plikter for å få ned lusetrykket, og at de koordinerer arbeidet sitt, gjennomfører riktig behandling og sørger for rask utslakting dersom de ser at de ikke får kontroll på lusenivået i anlegget, sier Fjetland.

Folkehelseinstituttet melder at bruken av lakselusmidler økte fra 218 kilo i 2008 til fem tonn i 2009. På grunn av resistensproblemer ble eldre midler mot lakselus tatt i bruk, blant annet azametifos, diflubenzuron og teflubenzuron.

Trygg mat?
Resultatene fra overvåkingsprogrammet viser at det aldri har vært påvist rester av godkjente lusemidler som overskrider internasjonalt fastsatte grenseverdier i oppdrettsfisk til konsum.

Men er det trygt å spise fisk som har vært utsatt for disse midlene?

- Midlene har liten betydning for mattryggheten. Beregninger viser at du trygt kan spise sei som har beitet ved oppdrettsanlegg. Grunnen er at fisk tar veldig lite av disse stoffene opp i kroppen. Derfor anser vi det som trygt å spise villfisk som har beitet ved oppdrettsanlegg, sier Christine Børnes, rådgiver i seksjon for fisk og sjømat ved Mattilsynets hovedkontor.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre