Vil ikke endre regelverket for fengsling av barn

SATT FENGSLET: Lille Wahaj Ali satt innesperret før han ble kastet ut av Norge. Justisminister Anders Anundsen (innfelt) vil ikke endre regelverket.

SATT FENGSLET: Lille Wahaj Ali satt innesperret før han ble kastet ut av Norge. Justisminister Anders Anundsen (innfelt) vil ikke endre regelverket. Foto: Bjørn Skomakerstuen (Nettavisen) / Scanpix

Norsk utlendingslov forbyr ikke fengsling av barn.

12.06.14 09:14

To år gamle Wahaj Ali ble kastet ut av Norge for én uke siden. Den lille gutten hadde sittet fengslet sammen med mor og far ved Politiets utlendingsinternat på Trandum i nesten tre måneder.


Saken til Ali har skapt enormt engasjement. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) forlangte til slutt svar fra justisminister Anders Anundsen (Frp).

Tirsdag kom svaret fra ministeren.

- Utlendingsloven forbyr ikke fengsling av barn. Det er domstolen som avgjør om en person skal fengsles eller ikke. I alle fengslingssaker skal retten foreta en forholdsmessighetsvurdering, og fengsling av en person under 18 år kan bare skje dersom det etter rettens vurdering er tvingende nødvendig, skriver Anundsen i sitt svar.


- Etter min mening er det ikke behov for endring i regelverket, fortsetter han i brevet sitt.

Etterlyser regler

Stortingsrepresentant Andersen er ikke overrasket over svaret.

- Det viser bare at denne regjeringen ikke ønsker å bedre rettssikkerheten for barn som er så uheldige at foreldrene blir fengslet, sier hun til Nettavisen.

Andersen mener det er manglende rettslig regulering av internering av barn.

- Det er ikke avklart at det blir foretatt en faktisk vurdering om mindre inngripende tiltak enn internering er tilstrekkelig i hver enkelt sak, sier SV-politikeren.

Hun påpeker at internering av barn med foreldre i dag ikke er rettslig regulert, og dermed ikke ulovlig.

- Dette til tross for at barn er egne rettssubjekter med selvstendige rettigheter. De følger bare med når foreldrene blir internert, sier hun.

Annerledes i Storbritannia

Stortingsrepresentanten forteller at Justisdepartementet for noen år siden bestilte en utredning som ble gjennomført av blant andre professor Erling Johannes Husabø ved Universitetet i Bergen.

Utredningen viste at dagens ordning, hvor et begrenset antall bestemmelser i straffeprosessloven er gitt anvendelse i interneringssaker «så langt de passer», fungerer dårlig.

KREVER MAKSGRENSE: SV-politiker Karin Andersen. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

- Anbefalingene i denne utredningen må snarest følges opp. Det må settes en maksgrense på hvor lenge barn kan sitte på Trandum, sier stortingsrepresentant Karin Andersen.

I Storbritannia, blir barnefamilier først internert når de har kommet til slutten av asylprosessen og alle andre muligheter for frivillig retur har blitt prøvd, fortsetter hun.

Barnefamilier kan bli internert i opptil 72 timer, men kun når utreisen allerede er planlagt til å finne sted innen de 72 timene. Internering kan bli utvidet med «ministerial approval», men antall dager kan ikke overstige totalt syv dager. En slik utvidelse må ha blitt godkjent før barnefamilien blir internert. Hvis barnefamilien av ulike årsaker ikke blir tvangsreturnert innen syv dager, må de løslates og følges opp.

- Ifølge utlendingsloven skal det «ikke besluttes pågripelse eller fengsling dersom det vil være tilstrekkelig med meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted», sier hun.

Justisministeren ønsker ikke å kommentere den konkrete saken overfor Nettavisen.

- Departementet kan ikke gå inn i slike enkeltsaker, og domstolens vurdering er endelig, sier Anders Anundsen til Nettavisen.

- Hvordan forklarer ministeren forskjellen mellom Storbritannia og Norge?

- Ulike land velger ulike løsninger. Norske regler, som Stortinget har vedtatt, gjelder i Norge, sier han.

Les kommentaren til Nettavisen redaktør Gunnar Stavrum: Norge fengsler en liten gutt

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.