Se intervju med ukrainske flyktninger som har kommet til Norge:

Flere titalls tusen ukrainere er ventet til Norge i vår og sommer, noe Fremskrittspartiet (Frp) mener aktualiserer midlertidig ID-kontroll på grensen.

Partiet har så langt ikke fått medhold på dette.

I et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) spør stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp): «Når vil regjeringen innføre aktiv ID-kontroll på Norges grenseoverganger nå som vi er i en ekstraordinær flyktningsituasjon?»

Les også: Mehl skyter ned krav om grensekontroll

Wiborg, som sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, viser til at Mehl 18. mars sa at «vi vil vurdere å innføre grensekontroll. Det kan komme om ikke veldig lenge, men det er viktig å gjøre dette etter en grundig vurdering.».

Frp-politikeren sier til Nettavisen at nå begynner han å bli utålmodig:

- Vi hadde ID-kontroll under forrige flyktningkrise og under pandemien. Dette er passivt av Mehl, sier han.

Les også: Jonas Gahr Støre lover ikke drahjelp til Senterpartiet: - Det er prisen å betale

Nå har han fått svar:

«Grenseforordningen artikkel 25 åpner for at det kan gjeninnføres midlertidig personkontroll på indre grense, som en siste utvei, dersom det foreligger en alvorlig trussel mot medlemsstatens offentlige orden eller indre sikkerhet,» svarer Mehl til Wiborg.

Hun viser til at Norge siden slutten av november 2015 hatt en indre grensekontroll på fergeankomster fra Tyskland, Danmark og Sverige.

«Behovet for og graden av intensitet i norsk territorial- og grensekontroll, må for øvrig ses i sammenheng med kontrollene som våre naboland utfører med reisende som krysser grensen mellom Sverige og Danmark og mellom Danmark og Tyskland,» skriver hun.

Du kan lese hele Mehl svar her.

- Naivt av Mehl

- Dette vet vi jo, sier Wiborg - og utdyper:

- PST er bekymret for at terrorister kan krysse grensene med den økende flyktningestrømmen. Vi må vite mer om hvem som kommer til Norge, insisterer han.

- Dette er naivt og uansvarlig av justisministeren!

Mehl skriver i sitt svar til Wiborg at hun erkjenner at uvedkommende kan komme til Norge:

«I den uoversiktlige og komplekse situasjonen som Europa nå er i kan det ikke ses bort fra at enkelte vil forsøke å komme seg inn i Norge på falske premisser.»

Vurderes fortløpende

- Jeg og resten av regjeringen følger derfor nøye med på utviklingen i sikkerhetsrisikoen som følge av krigen i Ukraina, og vurderer løpende behovet for utvidet indre grensekontroll, svarer Mehl.

Sp-statsråden har mer tro på andre metoder, enn så lenge:

«Per nå er min vurdering at andre tiltak, herunder de som er beskrevet over, er mer målrettede og effektive for å ivareta formålet om å oppdage grensekryssende kriminell eller sikkerhetstruende aktivitet over luft- og landegrensen. Selv om det er flere stater i Schengen-samarbeidet som i dag har indre grensekontroll, er det foreløpig bare Estland som har gjeninnført indre grensekontroll begrunnet med krigen i Ukraina.»

- Dette stemmer ikke helt, bemerker Wiborg - og nevner at flere av de landene som innførte grensekontroll under pandemien, ikke har opphevet det og at Sverige skjerper kravene til innreise i disse dager.

Les også: Ukrainske flyktninger må beskyttes mot norske menn

Sverige: Økt kontroll fra 8. april

Sverige forventer også en stor tilstrømming av flyktninger fra Ukraina og vil gjeninnføre id-kontroll på grensa.

Den svenske regjeringen fremmer nå et lovforslag som innebærer at transportører må kontrollere identitetspapirer hos alle som ankommer Sverige med tog, skip eller buss fra utlandet. Slike regler finnes allerede for dem som kommer med fly.

Tilsvarende krav om id-sjekk på grensa ble også innført under den såkalte flyktningkrisen i 2015.

Les også: Polen tvinger flyktninger tilbake til Hviterussland

Ifølge det nye lovforslaget skal kravet tre i kraft 8. april og gjelde i seks måneder med mulighet til forlengelse. Det forutsetter tilslutning fra Riksdagen.

– Jeg tror at det hadde vært veldig bra å få dette på plass slik at vi kan få litt bedre kontroll på hvem som kommer og hvor mange, sier integrasjons- og migrasjonsminister Anders Ygeman, ifølge NTB.

Kravet om ID-kontroll skal ikke gjelde for dem som kommer fra, eller som reiser via Norge, eller for personer under 18 år som er i følge med en forelder, ifølge Ygeman.