Gå til sidens hovedinnhold

Vil ikke løslate drapsmannen fra Nokas i Stavanger

Påtalemyndigheten vil ikke, men tirsdag skal Sør-Trøndelag tingrett vurdere om NOKAS-dømte Kjell Alrich Schumann (47) skal prøveløslates.

Schumann har begjært seg prøveløslatt siden minstetiden på straffen hans nå har gått ut. Schumann er dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for sin deltakelse i NOKAS-ranet i Stavanger 5. april 2004. Schumann skjøt og drepte Arne Sigve Klungland på bankplassen i Stavanger under Nokas-ranet 5. april 2004.

Etter den tid har Schumann fremstått som en ny mann, og har blant annet møtt Klunglands sønn flere ganger.

- Han har sonet minstetiden og mener det ikke er noen gjentakelsesfare. Dermed er heller ikke vilkårene for forvaring lenger til stede, og han har derfor begjært seg prøveløslatt, sier hans forsvarer Fredrik Schøne Brodwall til NTB.

Brodwall var medforsvarer for Schumann under NOKAS-rettssaken.

Trolig anke
Schumann soner i Trondheim fengsel, og det er derfor Sør-Trøndelag tingrett som skal behandle begjæringen om prøveløslatelse. Det er satt av to dager til saken, som starter tirsdag 10. desember.

- Vi motsetter oss at han løslates fordi vi mener situasjonen er den samme som da han ble dømt, det vil si at det er nærliggende fare for at han, dersom han slipper ut, skal begå en ny alvorlig straffbar handling, sier statsadvokat Tormod Haugnes ved Rogaland statsadvokatembeter til NTB.

Påtalemyndigheten kommer til å føre vitner fra Kriminalomsorgen, blant andre en psykolog.

Forsvaret kommer til å føre familie, en mulig framtidig arbeidsgiver og en psykolog som vitner, opplyser Brodwall. Skulle Schumann få medhold, er det lite sannsynlig at han likevel vil spasere ut av Trondheim fengsel med det første.

2925971

- Det er nok ikke så sannsynlig. Uansett utfall kommer nok denne saken til å bli anket til lagmannsretten. Hvor lang tid det tar før ankesaken kommer opp avhenger jo av når lagmannsretten har tid til å behandle saken, sier Browall.

Pekt ut
Da NOKAS-saken ble behandlet i Stavanger tingrett, nektet Schumann å ha vært med på ranet. Først da det ble hans tur til å forklare seg i lagmannsretten, tilsto han sin rolle. Det skjedde etter at en av de andre ranerne hadde pekt ham ut som Klunglands drapsmann.

Tingretten dømte Schumann til forvaring, i lagmannsretten ble han idømt fengsel i 13 år, mens Høyesterett igjen omgjorde straffen til forvaring. I dommen fra Høyesterett vises det til at Schumann var domfelt flere ganger tidligere, blant annet for grovt ran. Da Høyesterett idømte ham forvaring ble det også lagt vekt på hans handlemåte under NOKAS-ranet.

Metkel Betew ble også dømt til forvaring etter NOKAS-ranet, også han til 16 års forvaring med en minstetid på ti år. Han har også begjært seg prøveløslatt, og denne saken er nå til behandling hos Statsadvokatene i Rogaland.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken