Gå til sidens hovedinnhold

Vil ikke love økt bemanning

Mandag kveld møtte miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby røykdykkere og tillitsvalgte i Oslo brannvesen, men fortsatt ser det ut til at endringene vil la vente på seg.

OSLO HOVEDBRANNSTASJON: – Jeg ser alvorlig på dette, og vi må ta det på fullt alvor. Jeg forstår jo det presset de som jobber som brannmenn føler, sier byråden etter møtet på Oslo Hovedbrannstasjon, der hun diskuterte problemene rundt bemanning hos Brann- og redningsetaten.

Hun påpekte at Oslos brannvesen har et utrolig stort ansvar, og hvordan det er politikernes jobb å sikre at de får gode nok rammer til å gjøre den jobben og føle seg trygge på jobb. Likevel kunne hun ikke love noen endringer.

– Jeg kan ikke love noe. Men det er klart at jeg tar med meg dette i budsjettforhandlingene i vår avdeling og så må vi vurdere både bemanning og investeringen i utstyr, sier Melby.

Hun understreket at hun vil ta med seg både innspillene fra de ansatte og resultatene fra og Risiko- og sårbarhetsanalysen som skal være ferdig i desember.

– Det er heller ikke sånn at vi bare sitter og venter på den. Vi tar hele tiden imot innspill fra ledelsen og fra ansatte, legger Melby til.

LES OGSÅ: - Farlig mangel på røykdykkere

Mener bemanningen er forsvarlig

Debatten rundt brannvesenet i Oslo har kokt siden brannmann Jørgen Lie skrev et leserinnlegg om dårlig bemanning i Brann- og redningsetaten i Dagsavisen den 21. februar.

I følge flere kilder i brannvesenet i Oslo er bemanningen så lav at de er nødt til å bryte lov og sikkerhetsregler for å få gjort jobben sin. Flere brannmenn dittOslo har snakket med har fortalt om dårlige og nesten umulige arbeidsforhold.

Under møtet fikk byråden høre om brannmenns hverdag rett fra kilden, og hun skryter av høy kompetanse og engasjement. Hun ønsker debatten velkommen, men står selv fast ved at bemanningen er forsvarlig.

– Når vi holder oss innenfor det som er lovens krav til dimensjonering og antall menn på jobb, så vil jeg si at det er forsvarlig, men vi kan diskutere om vi skal ha høyere krav. Det handler jo om hvor ekstreme hendelser vi skal være forberedt på, og det er en diskusjon jeg mener vi bør ta i Oslo, sier Melby.

LES OGSÅ: Mener brannberedskapen er god nok

Må vente til 2016

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) har blitt mye omtalt i brannberedskapsaken, og flere har uttrykt at de mener den blir mangelfull med tanke på å kartlegge bemannings- og utstyrssituasjonen hos brannvesenet.

Etter et møte med kommunaldirektør Eivind Tandberg, fagsjef Rolf Terje Hårberg og brannsjef Jon Myroldhaug den 14. februar, øynet brannmennene likevel et håp. En gruppe i beredskapen, hovedverneombud Ole André Olsvik og hovedtillitsvalgt Bjørnar Aronsen ble lovet en plass til i gruppen som skal jobbe med den mye omtalte analysen.

Hovedverneombud Ole André Olsvik og nestleder Andreas Strømsvåg Francke er fornøyde etter møtet mandag, og takknemlige for at byråden tok seg tid. Samtidig etterlyser de handling.

– Jeg er veldig fornøyd med møtet. Men møter er én ting. Det er handling vi er ute etter, sier Francke.

– Vi kom ikke frem til noe mer i dag enn at vi må vente på ROS-analysen. Den analysen vil ikke gjøre noen ting for budsjettet i 2015, så vi vil først merke endringene i 2016. Vi mener det er viktig å ta grep nå og ønsker at det settes i gang tiltak med en gang.

LES OGSÅ: Krever at brannmennene blir hørt