Vil ikke tette igjen smutthull

Foto: Ilja C. Hendel (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Statssekretæren ser ingen grunn til å endre reglene som gjør at noen pappaer får dobbel betaling.

22.07.11 13:36

NA24 har siden august 2010 satt fokus på at stadig flere fedre utnytter hull i regelverket og mottar både vanlig lønn og foreldrepenger under pappapermen.

Dette er i dag mulig for skiftarbeidere, som kan ta ut pappaperm i sine lønnede friperioder.

Grønt lys for dobbelt lønn
Lederen av familie- og kulturkomiteen på Stortinget Gunn Karin Gjul (Ap) har ønsket en regelendring, men ingenting er skjedd.

«I henhold til dagens praksis kan nordsjøarbeidere ta ut foreldrepenger/fedrekvoten når de har friperioder i arbeidsforholdet. Denne praktiseringen av regelverket er avklart med departementet,» innrømmer kontorsjef Kari Waaler i Arbeids- og velferdsdirektoratet overfor NA24.

Les også: Fedre kan få dobbel lønn under permisjon

- Ikke lovstridig
Regjeringen kommer ikke til å stoppe dette.

Statssekretær Kirsti Bergstø hos Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sier til Nettavisen at det ikke er noe lovstridig med dobbel utbetaling til enkelte grupper, som offshoremedarbeidere, under pappapermisjonen.

Les også: - Lysbakken må rydde opp i papparot

- Det stilles ingen krav til inntektstap for å motta foreldrepenger, så det er ikke noe lovstridig med dette, sier Bergstø til Nettavisen.

- Hva synes du om denne praksisen?

- Foreldrepermisjonen er en fleksibel ordning som familien kan tilpasse sin situasjon, blant annet ved å dele den opp. Vi er opptatt av at pappakvoten skal ha ønsket effekt: Få flere pappaer til å være hjemme med barna og fremme likestilling, sier statssekretæren.

- Kan ikke pålegges
- Men la meg presiserer at arbeidsgivere ikke kan pålegge noen å ta ut fedrekvoten når de har avspasering. Dette må det heller ikke utvikle seg noen kultur for at folk presses til, skyter Bergstø inn.

- Betyr det at dette «hullet» kan bli tettet?

- Det er for tidlig å si noe om, men dersom vi ser at det eksisterer praksis som ikke følger intensjonen i ordningen vil vi selvsagt se nærmere på det, svarer Bergstø.

- Hva vil du si til kravet fra Høyre om at hele ordningen bør evalueres?

- Det er ikke noe nytt at Høyre vil fjerne fedrekvoten. Men man oppnår ikke likestilling og likeverdig foreldreskap uten en aktiv politikk på området. Erfaringer fra Danmark har lært oss at det er nødvendig å øremerke uker til far for å sikre at fedrene er hjemme med barna, sier hun.

Høyre: - Leverer ikke
Denne saken har fått Høyres Linda Cathrine Hofstad Helleland til å se rødt:

- Regjeringen leverer ikke. Ifølge NAV får de om lag 550.000 henvendelser årlig om foreldrepermisjonsordninger, og bruker over 600 årsverk på å håndtere disse spørsmålene knyttet til det svært kompliserte regelverket, sa hun til Nettavisen tirsdag.

Hun mener det er hevet over enhver tvil at foreldrepermisjonsordningen er for komplisert.

- NAV og foreldre i villrede
- Alt for mange foreldre og NAV-ansatte fortviler over systemet, sa Helleland oppgitt.

- Høyre er opptatt av at foreldre skal ha mulighet til å ta et likeverdig ansvar for sine barn. Men familiene skal også selv få bestemme hvordan de vil organisere livene sine. Derfor har Høyre foreslått å likestille mor og far i lovverket. Høyre vil gi familien større valgfrihet fordi mor og far fortjener frihet til å velge det beste for sine barn.

For barn som er født etter 1. juli 2011, er fedrekvoten på 12 uker.

Les også: Høyre vil fjerne foreldrekvoten

I begynnelsen av august vil hun be Lysbakken rydde opp umiddelbart:

- Lysbakken må lytte til oss og ta en full gjennomgang av hele permisjonsordningen, slik at foreldre selv kan taste inn hvilke uker mor og far skal ta ut. Så enkelt kan – og bør - det gjøres, sier Linda Cathrine Hofstad Helleland.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.