– Det er sjokkerende at et sykehus velger å saksøke sine egne ansatte fordi de ønsker å jobbe heltid. Og det etter at sykepleierne har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til hel stilling, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund til nsf.no.

Sykehuset Østfold går til søksmål mot fire av sine spesialsykepleiere. De fire har arbeidet deltid i 75 til 80 prosent stilling i mange år, og fremsatte i april 2019 krav om fortrinnsrett til en utlyst stilling.

De krevde at sykehuset heller burde gi dem større stillinger enn å ansette noen andre i en deltidsstilling.

Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte deretter saken inn for Tvisteløsningsnemnda. Sykepleierne fikk medhold, men sykehuset ønsket ikke å rette seg etter vedtaket.

Les også: Hvem skal ta vare på mor etter fødselen?

På et møte tirsdag denne uken ble spesialsykepleierne informert om at sykehuset har tatt ut søksmål mot dem.

– Her har vi spesialsykepleiere som har jobbet i 20 år, men ikke fått muligheten til å jobbe 100 prosent. Jeg opplever at sykehuset rir noen prinsipper og det synes jeg er trist, sier tillitsvalgt Anita Talåsen Granli til NRK Oslo og Viken.

Tøff situasjon

Sykepleierne selv opplever situasjonen som tøff:

– Det føles surrealistisk og svært tøft og krevende å bli saksøkt av arbeidsgiver. Det eneste vi har gjort er å bruke de rettighetene som finnes i norsk lovverk for å få en stilling som sikrer økonomisk trygghet nå og i fremtiden, sier Ann Christin Skrøder på vegne av alle de saksøkte sykepleierne til forbundets sider.

– Jeg har stor forståelse for at de reagerer på dette, sier administrerende direktør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold til Nettavisen.

– Jeg beklager overfor de fire sykepleierne. De er viktige medarbeidere, med høy kompetanse som har jobbet mange år i sykehuset. Jeg forstår at de krever sin rett.

– Dårligere pasienttilbud

Sykehuset mener likevel at hvis en ny stilling blir delt opp og fordelt på dem som allerede er ansatt i deltidsstillinger, blir resultatet at helgevakter vil være ubemannet.

– Ledelsen i Sykehuset Østfold mener avgjørelsen innebærer risiko for et dårligere pasienttilbud. Grunnen er at dette blant annet vil gjøre det vanskeligere å sikre bemanning med tilstrekkelig kompetanse på jobb i helgene, skriver sykehuset på sine nettsider.

Les også: Frp: Høie må gi sykehusene klar beskjed i feilbehandlingssaker

– Disse vaktene må dekkes med innleide vikarer, deltid eller overtid, står det blant annet i uttalelsen.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund kjøper ikke denne forklaringen:

– Dette er sykepleiere som allerede i dag arbeider ekstra helger og andre ubekvemme vakter og som er villig til å finne løsninger på eventuelle utfordringer i forhold til turnus. Arbeidsgiver har ikke vært villig til å diskutere mulige løsninger med sykepleierne. Dette har også nemnda påpekt og gitt arbeidsgiver kritikk for, sier Sverresdatter Larsen.

Annen løsning

Løsningen som sykehuset har kommet med skal ha innebært at sykepleierne kunne få arbeide ekstra på bemanningsenheten:

– De fire medarbeiderne har stående tilbud om 100 prosent stilling ved å knytte deler av stillingen opp mot bemanningsavdelingen, forteller Gjessing til NRK.

– Dette mener vi er en god løsning, og den er utarbeidet i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, sier hun til Nettavisen.

Nyhetsstudio: Coronaviruset

Dette er ikke en løsning som sykepleierne er fornøyd med.

– I praksis så innebærer det at de skal jobbe noen få vakter i måneden på flere ulike avdelinger ved sykehuset. De vil da ikke få den kontinuiteten og opplæringen som er nødvendig for å ivareta kravet om forsvarlig pasientbehandling, sier Sverresdatter Larsen.

Gjessing er helt uenig i at dette går utover pasientene:

– Sykepleierne blir gitt opplæring de andre stedene de jobber. Det er selvsagt vårt ansvar å sørge for at denne opplæringen er god. Vi unngår med dette deltid, innleie fra eksterne vikarbyråer og økt overtid som gjør det krevende å sikre god kompetanse i lengden, sier hun til Nettavisen.

Helseminister Bent Høie har tidligere uttalt til Aftenposten at det ikke er bærekraftig med mange sykepleiere i deltidsstillinger i Norge:

– Vi må få frem en heltidskultur, vi må gjøre det attraktivt å jobbe i helsevesenet og vi må få folk til å stå lengre i jobb, sier Høie.

– Pasientene må veie tyngst

Sykehuset Østfold hevder at de har pasientene i tankene når de nå går til søksmål:

– Vi skulle selvsagt unngått å ta saken for retten, men for oss handler dette om å kunne ivareta trygg og sikker pasientbehandling i hele sykehuset, døgnet rundt, og det vil være mange fler som krever denne retten dersom vedtaket blir stående. Vi diskutert saken nøye med de andre sykehusene i Norge som kollektivt støtter beslutningen. Saken er viktig for oss fordi vi risikerer et dårligere tilbud til pasientene, og det hensynet må veie tyngst, sier Gjessing til Nettavisen.

Sykehuset Østfold skriver på sine sider at det er uheldig at man må ta saken inn for domstolene:

– Det er en svært beklagelig situasjon å måtte bringe denne saken for retten, men det finnes ingen andre måter å prøve nemndas vedtak på slik loven er utformet.