OSLO (Nettavisen): Eiendomsinvestor Ivar Tollefsen og hans selskap Fredensborg AS kjøpte i fjor den tidligere amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate 48 (tidligere Drammensveien) for 480 millioner kroner og har planer om å gjøre det til hovedkontor.

Nå ønsker de å utvide arealet - under bakken.

Se bildene av de nye planene i videoen øverst!

Fredensborg AS har bedt Oslo kommune om å få kjøpe arealene som er regulert til fortau rundt bygget.

Vil kjøpe fortau

Nettavisen har fått innsyn i korrespondansen mellom Fredensborgs advokat, Anne Sofie Bjørkholt i advokatfirmaet Bahr AS, og Oslo kommune ved Bymiljøetaten. Her går det fram at Tollefsens selskap vil utnytte tilleggsarealene kun under bakken, mens de tilbyr seg å bidra til at det blir sykkel- og gangveier over på gateplan.

Tegninger som er sendt kommunen viser kontorareal under hele bygget - også godt utenfor dagens eiendomsgrense, men det er tegnet inn gående og syklende på bakkeplan på det nye arealet og åpninger i bakken som etter alt å dømme er lyssjakter ned til kontorene under bakken.

Fredensborg mener den utradisjonelle løsningen gjør at både eiendomsselskapet og kommunen får oppfylt sine behov. Fredensborg får nok kontorplass og kommunen sikrer areal til gående og syklende.

I sin kommunikasjon med Fredensborg har kommunen pekt på at det skal være arealer blant annet til syklister i gatene utenfor den tidligere USA-ambassaden.

- Begge behov kan løses

- Utbyggers behov er kun å erverve arealer under bakken. Begge behov kan derfor løses om man samordner seg, skriver Bahr-partner Anne Sofie Bjørkholt i et brev datert 4. februar.

Nettavisen har bedt om en kommentar på saken fra Fredensborg AS. Pressetalsmann Arne Hurlen svarer at selskapet ikke ønsker å kommentere underveis i prosessen, men gjerne svarer når planarbeidet er klart og endelig løsning foreligger.

Fredet av Riksantikvaren

Den tidligere amerikanske ambassaden ble oppført i 1959 og er tegnet av den verdenskjente finsk-amerikanske arkitekten Eero Saarinen. Det regnes som et ikonisk verk innen modernismen. Bygget ble fredet av Riksantikvaren i 2018.

I 2018 sa Tollefsen til Nettavisen at han har stor respekt for bygget og vil gå varsomt fram - i dialog med myndighetene. Samtidig varslet han at Fredensborg ønsker å utvide og bygge om på en eller annen måte.

- Det som er gøy med prosjekter som dette er at de flinkeste arkitektene i verden kaster seg over og har lyst til å jobbe videre med det Saarinen i sin tid skapte, uttalte Tollefsen den gangen.

I tillegg til kontorer for Fredensborg, sa Tollefsen at han vil åpne bygget opp og også fylle det med publikumsrettet virksomhet. Blant annet ønsket han å bruke takterrassen - med utsikt over Slottsparken - til uterestaurant.

Noen måneder senere fikk imidlertid Tollefsen og Fredensborg nei til forslaget om utvidelser i høyden og bygging av en ekstra underetasje. Da måtte arkitektene tilbake til tegnebrettet, og nå foreligger altså et nytt utkast til løsning.