Oslos skolebyråd Torger Ødegaard fra Høyre vil la elevene i Oslo-skolen slippe lettere unna sidemålet, som for de fleste er nynorsk.

- Konsentrere seg om hovedmål
- Altfor mange elever har for dårlige ferdigheter i lesing og skriving. Vi vil at de skal konsentrere seg om sitt hovedmål. Derfor fremmer vi nå et forslag om at den skriftlige delen av sidemålet blir valgfri, sier Ødegaard til Nettavisen.

Forslaget fremmes nå, og søknad sendes Utdanningsdirektoratet etter behandling i bystyret.

- Dette betyr ikke at elevene ikke skal kunne nynorsk, men den skriftlige delen skal ut, sier Ødegaard.

Ønsker bedre skriveferdigheter
Ødegaard peker på undersøkelser som viser at 20 prosent av norske elever har så dårlige skriveferdigheter i norsk etter ti år at de har problemer med å komme seg videre i utdanningen.

Fra annet hold er det foreslått at norskfaget får én felles karakter for både nynorsk og bokmål, men det ønsker ikke Ødegaard.

- Nei, det vil være grovt urettferdig hvis hovedmål for eksempel skal telle 70 prosent og sidemål 30 prosent. Da vil jeg heller beholde det som nå, sier han.

Ødegaard mener grunnskolen må fokusere på hovedmålet og samtidig styrke satsingen på fremmedspråk.

- I strid med læreplanen
Men nynorskforkjemperne i Noregs Mållag karakteriserer utspillet som ren populisme.

- Skolebyråden vet at dette er i strid med lærerplanen. Det står det at elevene skal lære å lese og skrive nynorsk. Da kan det ikke være valgfrihet i et enkelt fylke. Dette vet Høyre og Torger Ødegaard godt. Dette er derfor politisk propaganda i forkant av et valg, sier leder i Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård.

Øvregård ber skolebyråden i stedet svare på hva de har gjort i Oslo for å styrke sidemålsopplæringen.

- Høyre bør ikke være partiet som går i bresjen for at elevene skal lære mindre, sier Øvregård.

Skepsis i direktoratet
I Utdanningsdirektoratet sier avdelingsdirektør Cathrine Børnes at det skal mye til før en slik søknad blir godkjent.

- Valgfri skriftlig sidemål kan ikke innføres innenfor dagens regelverk. Direktoratet kan godkjenne forsøk, men denne typen forsøk innvilges i utgangspunktet ikke, sier hun.