AKER SYKEHUS: Det ble klart da en prosjektgruppe nedsatt av Oslo universitetssykehus la fram sitt forslag til omstrukturering torsdag ettermiddag.

LES OGSÅ: Urolig for Aker

Mistet pasientgrunnlaget

Leder for prosjektgruppa Lars Øystein Dolva mener man er nødt til å gjøre noe med sykehusstrukturen. Når man allerede har besluttet å overføre 160 000 pasienter fra Aker til Ahus i 2011, har Aker i realiteten mistet pasientgrunnlaget sitt. Dolva mener det ikke vil være naturlig å drive to sykehus, både Ullevål og Aker.

– Forslaget vårt er en konsekvens av dette. Det beste vi kan gjøre er å samle oppgavene på ett sted. Det er ikke mulig å flytte all lokalsykehusaktivitet fra Ullevål til Sinsen, mens det motsatte er mulig, sier han til Lokalavisen Groruddalen.

Styret i Oslo universitetssykehus skal behandle forslaget og ta en beslutning i desember. Deretter kan ting skje raskt.

Det er allerede besluttet å flytte pasienter fra Aker til Ahus i januar 2011. Aker er, sammen med Ullevål og Rikshospitalet, virksomhetsoverdratt til Oslo universitetssykehus fra 2009. Fra 2010 er det ikke lenger tre sykehus som skal drives, men ett stort, med ti klinikker som har virksomhet på tvers av dagens lokaliteter.

Nå ser det ut til at dette blir slutten for sykehusdrift på Akers tomt.

– Dette er komplisert, og jeg kan ikke si noe om styrets beslutning. Men det er rimelig å tro at det skjer noe. Forslaget har stor tilslutning fra fagmiljøene, sier han.

Aker sykehus er i dag lokalsykehus for beboerne i Follokommunene, og bydelene Alna og Bjerke. Fra januar 2011 blir Ahus lokalsykehus for Follokommunene og Alna.

Beboerne i Bydel Bjerke vil imidlertid bli flyttet til Ullevål dersom Aker legges ned.

– Et stort feiltrinn

Fagorganiserte ved Aker har tidligere protestert mot det de kaller sniknedleggelse av sykehuset. Nå ser det ut til at de får rett.

Hovedtillitsvalgt på Aker, Are Saastad, sier til Aftenposten.no at en nedleggelse vil være et stort feiltrinn. Han er bekymret for om Ahus vil klare å ta imot alle de nye pasientene.

– Ahus er et katastrofeområde. De har problemer med teknikk, ledelse og går med dundrende underskudd. Vi tror ikke de har kapasitet til å ta imot 160 000 nye pasienter i 2011, sier han til Aftenposten.no.

Nå håper han at politikerne vil stanse nedleggelsen av Aker.

– Aker er et 100 år gammelt behandlingsmiljø som har dype røtter i lokalbefolkningen, og som viser til gode resultater. Vi er et av landets største sykehus, og man bør ikke bare kunne rykke oss opp med roten uten videre, sier han.