Gå til sidens hovedinnhold

Vil lovfeste retten til barnehageplass

Regjeringen vil gi alle rett til barnehageplass fra 2009. Det rekker ikke alle bydeler.

NORDSTRAND: Lovfestet rett til barnehageplass fra 2009 var hovedsaken i det nye lovforslaget Regjeringen la fram for knapt to uker siden. Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) går inn for at alle norske barn skal ha lovfestet rett til barnehageplass allerede til neste år.

Dette er ingen overraskelse. Vi har ant at det ville komme, sier bydelsdirektør i Bydel Nordstrand, Per Johannessen.

Ingen endringer

Bydel Nordstrand har utarbeidet en barnehageplan for 2008 2010. Denne ble presentert for bydelsutvalget på siste BU-møte. Målet er full barnehagedekning i løpet av 2010.

Regjeringens lovforslag fører foreløpig ikke til noen endringer for vår del. Vi kjører etter planen, sier Johannessen.

Han mener at bydelen har evig nok med å nå sin målsetting om full dekning i 2010.

Vi er helt avhengige av at vi får gehør for tomtealternativene som kommer opp for å kunne nå dette målet, sier han.

BU ytret ønske om et tydeligere svar på hvorfor administrasjonen ikke har fått forståelse for de tomtealternativene de har kommet opp med så langt.

Vi jobber så fort vi kan, og noe tidligere enn 2010 går ikke, mener Johannessen.

Hva dette lovforslaget innebærer må vi ta stilling til når det eventuelt trer i kraft. Foreløpig vet vi ikke fra når i 2009 det er snakk om, og heller ikke hvilke underliggende bemerkninger som vil følge loven.

Klagerett

Dersom det innføres lovfestet rett til barnehageplass vil det bety at foreldre som ikke får plass til barna sine kan klage og i siste instans gå til domstolene. Dessuten er det per i dag mangel på 4000 førskolelærere på landsbasis.

Dette kommer vi til å klare å forbedre i årene framover, fordi søkningen til førskolelæreryrket har gått kraftig opp. Det er flere som gjennomfører utdanningen, og vi får flere førskolelærere ut i barnehagene, uttalte kunnskapsministeren til P4 forrige uke.

Store endringer

Regjeringen har varslet to store endringer i barnehageloven, lovfestet rett til plass og en endring i finansieringssystemet.

Endringen i finansieringen går ut på at barnehagemidlene innlemmes i kommunenes rammeoverføringer fra 1. januar 2009, noe som betyr at de øremerkede tilskuddene forsvinner. Mye tyder på at spørsmålet om finansiering blir utsatt til etter sommeren.

Med dette forslaget går man ett skritt i en 50 år lang kamp for et rettferdig barnehagetilbud, annonserte Solhjell i forkant av presentasjonen av den nye barnehageloven.

Reklame

Hev smaken på grillmaten med disse deilige sausene