Gå til sidens hovedinnhold

Vil nå ut til alle i Groruddalen

Denne uken undertegnet Lokalavisene i Oslo og bydelsdirektør Erik Kjeldstadli i Bydel Alna en avtale som skal sikre en unik redaksjonell dekning av og for innvandrerbefolkningen i Groruddalen.

ALNA: Avtalen innebærer at de fire bydelene i Groruddalen sammen med Husbanken og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) går sammen om å finansiere en prosjektstilling for en journalist i ett år. Journalisten skal ha sitt virke i Lokalavisen Groruddalen, og hver uke levere lokale saker som speiler store og små saker som berører innvandrermiljøene.
Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli i Bydel Alna har vært sentral i prosessen. Han fortelle at avtalen med Lokalavisen Groruddalen ble til fordi den er den eneste avisa som utgis en gang i uka gratis til alle husstander i Groruddalen.

Brobygger

Bydelene i Groruddalen; Alna, Bjerke, Stovner og Grorud har en innvandrerandel fra 27-37% i totalbefolkningen, og en andel av barn og unge mellom 40-50%.
Tallene sier noe om hvor viktig integrering er i våre bydeler. Vi tror Lokalavisen Groruddalen kan være en brobygger, i og med at den mottas av alle i alle bydeler uavhengig av etnisitet, betalingsvilje og betalingsevne. En journalist med innvandrerbakgrunn som i ett år bedriver ordinær lokalavisjournalistikk målrettet mot innvandermiljøene innenfor vårt klart definerte geografiske område, det tror vi kan være med på å bygge samhørighet, sier Kjeldstadli.
Han ser samarbeidet mellom Oslo kommune ved Plankontoret og bydelene, Husbanken, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Lokalavisen Groruddalen som et spennende prosjekt.

Respekterer rollene

Samarbeidet skal jobbe for at innholdet i Lokalavisen Groruddalen avspeiler befolkningens sammensetning i Groruddalen slik at alle får regelmessig tilgang til informasjon om varierte tema som angår deres hverdag, også innvandrerbefolkningen, påpeker Kjeldstadli..
Han forteller videre at samarbeidspartnerne skal avholde jevnlige kontaktmøter i det kommende året som avtalen gjelder. I kontaktmøtene kan alle komme med ideer, synspunkter og konstruktiv kritikk.
Ivar Brynildsen skal sitte i styringsruppa på vegne av Lokalavisene i Oslo. Han sier han synes avtalen vitner om vilje til å tenke nytt fra det offentliges side, og er imponert over kontraktpartnerne. Han viser blant annet til forståelsen av hvordan en lokalavis jobber.
- Partene har en felles forståelse av en seriøs avis og avtaleverket som regulerer redaktørens og journalistens roller, sier Brynildsen, tidligere ansvarlig redaktør i Lokalavisen Groruddalen, på vegne av Lokalavisene i Oslo.

Reklame

Nå kommer rentehoppene - slik beholder du lav boligrente