De sidene av spiondommen mot Arne Treholt som fortsatt er hemmeligstemplet kan nå bli nedgradert. Det skriver VG Nett.

Fem sider «strengt hemmelig»
Ifølge avisas kilder mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at det ikke lenger er noe grunnlag for hemmelighetskremmeriet og vil bli Borgarting lagmannsrett om å nedgradere de fem aktuelle sidene av den i alt 255 sider lange dommen.

Dobbeltagentens versjon
Det var dobbeltagenten Oleg Gordievskijs forklaringer til spionjeger Ørnulf Tofte som i sin tid gjorde at fem sider av dommen ble gradert strengt hemmelig. Gordievskij ga opplysninger om Treholt før han hoppet av til Storbritannia. Senere har han både latt seg intervjue og skrevet bok om det han visste.

Gransking går mot slutten
Det er Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker som har bedt PST starte prosessen med å nedgradere dommen. Kommisjonen har siden i september i fjor sett på om det er grunnlag for en ny behandling av Treholt-saken. Kommisjonsleder Helen Sæter sier til VG at arbeidet nå nærmer seg slutten.

Det var riksadvokat Tor-Aksel Busch som ba kommisjonen vurdere en ny behandling av Treholt-saken på bakgrunn av opplysningene som kom fram i boka «Forfalskningen».