Prisen for å passere Oslo-grensa med bil kan bli 40 kroner, dersom Sosialistisk Venstreparti (SV) får det som de vil.

- Vi mener det er nødvendig å øke prisen i bomringen med mellom 10 og 15 kroner per passering, dersom intensjonene i Oslopakke 3 skal realiseres, sier fylkestingsrepresentant Erlend Helle (SV) til Romerikes Blad.

Får partiet gjennomslag for forslaget kan prisen for å passere Oslo-grensa altså bli nærmere 40 kroner for personbiler og opp mot 90 kroner for tyngre kjøretøy, beregnet ut fra dagens priser som er henholdsvis 25 kroner og 75 kroner.

- Fortsatt billig
Det er regningen for budsjettsprekker i milliardklassen i Oslopakke 3 og en generell kostnadsøkning de siste årene SV ønsker å føre over på bilistene.

- Når store prosjekter i Oslopakke 3 har sprukket med flere milliarder kroner, går dette ut over prosjekter som gang- og sykkelveier, kollektivtiltak og trafikksikkerhetstiltak. Det kan ikke vi i SV leve med, sier Helle.

Tross prisøkning på 10 -15 kroner, mener Helle at det vil være billig å kjøre bil til hovedstaden.

- Relativt sett vil bil fortsatt være et billig alternativ for å komme seg til Oslo. Det viktigste for meg og SV er uansett at midlene til gang- og sykkelveier og kollektivtiltak i kommunene økes, slik at utviklingen kan holde tritt med planene, understreker Helle.

- Helt uakseptabelt
Umiddelbart virker det som SVs forslag kan komme til å møte motstand, når det skal forhandles om Oslopakke 3 i slutten av februar.

- At det kommer et slikt forslag fra «bompengekameratene» i SV er ingen overraskelse. Grunnen til at det er lite penger igjen i Oslopakke 3 er dårlig styring fra regjeringen og Statens vegvesen. Da synes jeg forslaget fra SV om å legge merkostnadene over på bilistene er helt uakseptabelt, sier Tom Staahle (Frp).

- Staten bør betale mer
Både Staahle og Lars Birger Salvesen (KrF) mener staten bør være med å betale mer, framfor å lempe regningen over på bilistene.

- I utgangspunktet er vi villige til å høre på alle gode forslag for hvordan flest mulig av prosjektene kan realiseres. Men umiddelbart høres en økning på 10 -15 kroner mye ut. Vi mener i stedet at en del av midlene staten har satt av til sekkeposter i riksveibudsjettet, bør overføres til fylkene. På den måten kan vi få gjennomført flere av prosjektene i Oslopakke 3 i henhold til intensjonene, sier Salvesen.

Overrasket
Rolf Lasse Lund (Ap) er overrasket over forslaget fra opposisjonspartneren i fylkestinget, SV, om en prisøkning i bomringen.

- Dette var nytt for meg. Arbeiderpartiet vil fortsatt holde linjen med å framskynde gang- og sykkelveibygging og kollektivprosjekter med lånefinansiering, for deretter å skyve det over til Oslopakke 3 etter hvert. En eventuell økning av bompriser vil vi ikke ta stilling til før forhandlingene om Oslopakke 3 starter, sier Lund.

- Kan bety kroken på døra
Fylkesleder Harry Nilsen i Norges Lastebileierforbund i Oslo og Akershus mener en økning på mellom 10 og 15 kroner i bomringen kan bety kroken på døra for flere i transportbransjen.

- I mitt firma i Sørum betaler vi allerede 43.000 kroner i året per bil, bare for bomringen rundt Oslo. I tillegg kommer alle de andre bommene. Og mange av kundene våre nekter å betale for bomkostnadene. Da blir det til slutt umulig å drive i denne bransjen, dersom det kommer ytterligere økninger, sier Nilsen til Romerikes Blad.

Han mener forslaget er uakseptabelt.

- Vi er også opptatt av å realisere viktige samferdselsprosjekter. Men hvis dette forslag et blir realitet, kan ikke vi sitte stille å se på lenger, understreker Nilsen.

Les flere saker i Romerikes Blad