Gå til sidens hovedinnhold

Vil overta ansvar for Bogstadveien

Ola Elvestuen (V) vil endre Bogstadveiens riksveistatus til kommunal vei. Oslo kommune kan gjøre en bedre jobb med vedlikehold, sier han.

MAJORSTUEN: Politikeren tror tiden er inne for kommunen til å ta over ansvaret for Bogstadveien, og dermed får kontroll over vedlikeholdet.

Det er ingen grunn til Bogstadveien skal være riksvei, eller at staten er ansvarlig for vedlikeholdet. Nå skal gaten rustes opp, og når den jobben er gjort, bør kommunen ta over ansvaret, sier Elvestuen.


Makeskifte

Elvestuen mener det for Venstre er opplagt at man må bruke mer penger på vedlikehold, og tror ikke kommunen vil gjøre noen dårligere jobb enn staten.

Når vi ser på veiens beskaffenhet, ser det ikke ut som om den er bedre ivaretatt statlig enn kommunalt, sier han. Elvestuen er opptatt av man ser på lignende forhold andre steder også, og helst gjør skifter, slik at de riktige organene sitter med et mer helhetlig ansvar. Som eksempel nevner han Bredtvet-diagonalen.

Her kunne vi gjøre et makeskifte. Bredtvet-diagonalen er kommunal vei, men bør være riksvei i og med at det er en link mellom to riksveier. Her kunne vi altså byttet ansvar for to veier og begge parter ville få bedre kontroll, sier Elvestuen. Gater, plasser og torg et satsningsområde for Venstre, og politikeren tror et slikt skifte vil gi Oslo direkte mulighet til å påvirke slik at fellesområdene i byen ikke forfaller på nytt.

Vi trenger mye mer fokus på å ivareta og utvikle fellesarealene i byen. Da tenker jeg både på det estetiske og økt kvalitet. Fellesområdene må ha en standard som gjør dem tilgjengelig for alle, og med universell utforming fører til enkelhet for alle brukere. Venstre vil ha storstilt satsning på dette, sier Elvestuen.


Direkte krav

Når det gjelder Bogstadveien og lignende gater er politikeren åpen for at man lager samarbeid med gårdeiere der det er mulig.

Det er vårt ansvar som by å passe på gatene våre. Bogstadveien er en av de flotteste handlegatene vi har og da må vi ha en bra standard for alle. Hvis vi kan dra lasset sammen er det bare bra, sier han. Elvestuen tror også et skifte i ansvaret vil føre til at folket får større påvirkningskraft.

Folket kan lettere stille direkte krav til oss i bystyret. Veien er kortere å gå enn den veien som er å gå til et statlig organ. Vi ønsker dette ansvaret, og håper vi får til en ordning som gagner begge parter, avslutter Elvestuen.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?