Gå til sidens hovedinnhold

Vil overvåke i flere måneder

Datatilsynet satt foten ned, men overvåkingen av fildelere vil fortsette i lang tid.

Mandag ettermiddag ble det kjent at Datatilsynet har avvist advokatfirmaet Simonsens søknad om å få forlenget konsesjon til å bedrive systematisk overvåking av norske fildeleres aktiviteter på internett.

Sier nei fram til politikerne kommer på banen
Begrunnelsen for avslaget er at Datatilsynet har etterlyst politiske signaler om hvordan slike saker skal håndteres, men denne typen signaler har ikke kommet. Etter nærmere tre års midlertidig konsesjon, fant tilsynet ut at det var på tide å sette ned foten.

Les avslagsbrevet i sin helhet her (pdf).

Men dette avslaget betyr på ingen måte at det nå er fritt fram for norske fildelere. Overfor Db.no forteller advokat Espen Tøndel at avslaget vil bli påklaget, og at de samtidig vil be om at avslaget ikke blir iverksatt i påvente av klagebehandlingen.

Inn i byråkratiet
– Vi regner med at de kommer til å klage på denne avgjørelsen, og det har de nå tre uker på seg til å gjøre. Så må vi ha en grundig gjennomgang av denne klagen, og så må dette til slutt behandles i personvernnemnda, forteller informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet til Nettavisen.

Skåra tør ikke si noe om hvor lang tid behandlingen av saken vil ta hos verken Datatilsynet eller personvernnemnda. Han legger likevel ikke skjul på at dette kan ta en god tid, både på grunn av at det er snakk om en komplisert sak, det er sommerferie – og ikke minst at personvernnemndas behandling er en omfattende og tidkrevende prosess.

– Så vi får ingen avklaring på dette før langt utpå høsten?

– Nei, det vil jeg ikke tro, sier Skåra.

Kan fortsette overvåkingen
Konsesjonen til Simonsen har gått ut, men i påvente av behandlingen av søknaden for forlengelse av konsesjonen, har Datatilsynet gitt advokatfirmaet en midlertidig forlengelse tillatelse til å fortsette overvåkingen fram til saksbehandlingen er ferdigbehandlet.

– Dette avslaget betyr ikke at saksbehandlingen er ferdig, og den midlertidige tillatelsen vil gjelde fram til det endelige vedtaket foreligger, slår Skåra fast.

Det betyr at overvåkingen av fildelere vil fortsette i flere måneder fremover.

– Har ikke gjort saken lettere
Skåra gir Espen Tøndel rett i at vedtaket fra Datatilsynet er politisk begrunnet, og at de ikke mener at Simonsen har brutt konsesjonen på noen måte. Post- og teletilsynets vedtak som åpnet for at rettighetshaverne kunne gå til retten og få utlevert identiteten til fildelerne har likevel hatt sin innvirkning.

- Vi gav klart beskjed i første runde om at vi var veldig i tvil om konsesjonen skulle gis, og jeg er vel uenig med Tøndel om at det ikke har skjedd noe siden den gang. Vi har blant annet dommen i tingretten og Post- og teletilsynets avgjørelse. Disse sakene har ikke gjort saken noe lettere, avslutter Skåra.

Reklame

Her kan du levere Lotto