I år er det 25 virksomme bevillinger i Longyearbyen. I tillegg kom 67 ekstra bevillinger i forbindelse med ulike arrangementer og salgsbevillingen til Nordpolet, skriver Svalbardposten.

Longyearbyen lokalstyre utarbeider for tiden sin ruspolitiske plan, og hovedmålet er å få ned alkoholforbruket. Det skal gjennomføres ungdomsundersøkelser minst hvert fjerde år for å kartlegge og sikre statistikk over den faktiske bruken av alkohol og tobakk.

Det er «ikke krav om innrapportering fra bevillingshaverne, det betales ikke skjenkegebyr og lokalstyret har derfor ikke oversikt over alkoholomsetningen», heter det i dokumentene. Sektorsjef for oppvekst og kultur, Unn Martinsen, vil undersøke med jurister om Longyearbyen lokalstyre kan kreve statistikk fra bevillingshaverne.

Espen Klungseth Rotevatn (MDG) ønsker en debatt om alkoholpolitikken i Longyearbyen og mener næringslivet i dag anser det som en formalitet å få alkoholbevilling.

Eivind Trondsen (V) mener det er vanskelig å sammenligne Longyearbyen med andre kommuner siden det er en reiselivsdestinasjon.

– Jeg er veldig uenig i å sette et tak på skjenkesteder, framholder han. (©NTB)