*Nettavisen* Nyheter.

Vil sanere 12 boliger

Foto: Kjetil Mæland, TV 2 Nettavisen

Selskapet Multiconsult mener området der raset på Hatlestad terrasse gikk sist uke kan bli rammet av nye skred, og anbefaler at tolv boliger saneres.

22.09.05 14:49

Multiconsult har på oppdrag fra Bergen kommune sett nærmere på raset natt til forrige onsdag. På en pressekonferanse torsdag presenterte selskapet to mulige løsninger for rasområdet.

  • Tilstrekkelig sikring av området
  • Sanering av 12 boliger, og omlegging av veien.

«Ifølge våre beregninger er løsmassene i fjellskråningen på begge sider av skredgropa et poteniselt skredområde. Dette gjelder spesielt i det bratte terrenget ved store nedbørsmengder, når grunnvannstanden står oppe i løsmassene. Det kan derfor ventes at liknende skredhendelser som den man nå har opplevd kan inntreffe igjen», heter det i rapporten fra Multiconsult.

Farlig jobb
«I dag er det ikke tilstrekkelig permanent sikkerhet mot steinsprang eller jordkred ned mot vegen og rekkehusene nedenfor nederste del av Hatlestad terrasse.», heter det videre i rapporten.

«Steinsprangfaren kan reduseres tilstrekkelig med egnede steinspranggjerderovernfor eksisterende vei, men dette tiltaket er ikke egnet til å stoppe jordskred mot veien eller de nevnte boliger.»

«Det kan også være forbundet med til dels betydelig risiko å utføre sikringsarbeider i fjellskrpningen, da skogryddingen og sikringsarbeideneken medføre vesentlig økt risiko for steinsprang under anleggsperioden», skriver Multiconsult.

Sanering
Som en konklusjon på sin gjennomgang, foreslår Multiconsult å sanere til sammen tolv boliger samt et garasjeanlegg. Hvis dette gjøres, foreslås det at den eksisterende veien flyttes ut på tomtene til de sanerte boligene, og at dagens veiareal og arealet mellom veien og boligene bør brukes til å legge opp en skredvoll.

«Dette vil være en meget kostnadskrevende løsning, men alternativet med en tilstrekkelig sikring av fjellskråningen kan også bli meget kostnadskrevende og gi betydelige, fremtidige vedlikeholdskostnader.», heter det i konklusjonen fra Multiconsult.

Selskapet anbefaler at det uansett valg av løsning, ikke blir ført opp boliger eller andre bygg på tomtene etter byggene på Hatlestad terrasse 40, 42, 44, 46 og 48 - dersom disse må saneres som følge av skredet.

Årsaker og kostnader
Rapporten sier ingenting om årsaken til raset. Dette skal vurderes videre, og blir omhandlet i en rapport som etter planen skal legges frem i begynnelsen av neste uke.

Multiconsult har i sin rapport ikke sagt noe om kostnadene ved de ulike løsningene, og heller ikke noe om hvem som skal betale.

Les hele notatet fra Multiconsult på Bergen kommunes nettsider

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag