Gå til sidens hovedinnhold

Vil skifte gatenavn for å få solgt boliger

- Jeg tror at det kan gi oss en ny start her nede. Ting har vært litt tungt i starten, sier borettslagsleder.

Fem borettslag i Skien klager på at de har Raset som adresse, og får nå støtte av kommunen til å døpe om veien til Olaf Ryes gate. – Det vil gi oss en ny start og et bedre rykte, mener borettslagsleder

Hvis du tar av Porsgrunnsveien ned mot Skienselva, kommer du til Raset. Her ligger det både et industriområde, et eldre boligfelt og nye boligprosjekter ned mot elvebredden.

Alle som bor langs denne veien har adresse Raset, men lenger nede skifter veien navn til Olaf Ryes gate. For borettslagene i nedre del av Raset har det blitt en kampsak å få bli en del av Olaf Ryes gate. De har sendt en klage til navneutvalget i Skien kommune, som har vendt tommelen opp.

– EN NY START
Kommunen skal snart sette opp en bom som skiller industriområdet fra boligområdet på Raset.

– Vi føler at stedet Raset ligger mot industrianlegget og videre oppover, spesielt nå som de skal stenge av veien. Vi tilhører ikke Raset, vi ligger i den nederste delen av Olaf Ryes gate, poengterer borettslagsleder Jorunn Selsvik i Svea Fyr Elveparken.

De fem borettslagene i området har gått sammen om klagen, og det har vært en enstemmig vedtak i sammenslutningen. De er svært positive til at kommunen nå går inn for å ta klagen til følge.

– Jeg tror at det kan gi oss en ny start her nede. Ting har vært litt tungt i starten. I borettslaget vårt er alle leilighetene solgt, men det har ikke vært like enkelt for alle. Jeg tror det med å få et nytt navn kan gi oss et bedre rykte, sier hun.

AVGJØRES I MARS
– Er det slik at Olaf Ryes gate har en bedre klang enn Raset?

– Det høres bedre ut. Men det er nok blandede følelser om dette. De fleste tilflytterne her mener vi er en del av Olaf Ryes gate, men det kan være andre som føler en tilhørighet til Raset fra gammelt av, sier Selsvik.

Navneutvalget i kommunen har sagt ja. Nå skal forslaget ut på høring hos Gimsøy lokalutvalg, Språkrådet og Skien historielag. I mars fattes et endelig vedtak om Raset-navnet.

ATKOMST VIKTIG
Navneutvalget har lagt vekt på at det kommer en bom som avskjærer en del av Raset fra den andre.

– Det skal settes opp en bom som gjør at atkomsten til boligene er fra Olaf Ryes gate. Derfor mener vi det er feil å kalle det Raset, sier Sigurd Laland, sekretær i navneutvalget.

– I utgangspunktet var det imidlertid flere som mente at det var et dårlig navn.

– Var det på grunn av at Raset har en dårligere klang?

– Det kan hende at noen mener det, men det er ikke det vi har gått ut fra, understreker Laland.

- KAN GJØRE DET LETTERE Å SELGE
- Folk er opptatt av adresser, og det kan være lettere å få solgt en bolig i Olaf Ryes gate enn på Raset, mener eiendomsmegler Marianne Høymyr i Krogsveen.

Da de nye boligprosjektene ble bygd i forlengelse av Olaf Ryes gate på midten av 2000-tallet, ble det gjort et forsøk på å få Olaf Ryes gate som adresse for å gjøre dem mer salgbare. Forhandlingene med kommunen førte ikke frem.

Marianne Høymyr har solgt boliger i området, og er ikke i tvil om at Olaf Ryas gate er en mer tiltalende adresse.

- Folk er litt rare, og det kan være en hyggeligere adresse for de som er lite kjent i Skien. Det kan være en fordel. Det kan gjøre det lettere å få solgt i markedet, men hvor mye det vil utgjøre i pris er vanskelig å si, mener hun.

Kommentarer til denne saken