*Nettavisen* Nyheter.

Vil stevne UNE for myndighetsmisbruk

NY RUNDE: Advokat Arild Humlen har varslet UNE om at et nytt søksmål er på vei i Neda-saken. Saken kan komme opp for retten før sommeren.

NY RUNDE: Advokat Arild Humlen har varslet UNE om at et nytt søksmål er på vei i Neda-saken. Saken kan komme opp for retten før sommeren. Foto: Erlend Aas (NTB Scanpix)

Advokat Arild Humlen forbereder nytt søksmål i Neda-saken.

06.02.14 12:52

OSLO (Nettavisen): - En sak som denne er aldri tidligere prosedert for retten, sier advokat Arild Humlen, som nå forbereder nytt søksmål i Neda-saken - denne gang med myndighetsmisbruk som et sentralt ankepunkt.

Han mener Utlendingsnemnda (UNE) har satt seg over både forvaltningsloven, menneskerettighetskonvensjonen og barneloven.

Fikk fem avslag
Familien Ibrahim - der tolv år gamle Neda er det eldste av fire søsken - søkte fem ganger om omgjøring av asylavslaget, men ble i juni i fjor kastet ut av landet og sendt tilbake til Jordan - etter ti år på asylmottak i Sandnes i Rogaland.

UNE opprettholdt avslaget, og den utviste familien tok saken til tingretten gjennom et søksmål mot staten.

Der ble UNEs vedtak kjent ugyldig. I stedet for å anke, fattet UNE imidlertid et nytt vedtak - med samme konklusjon som sist. Der anser de saken som ferdig behandlet.

Men familien - som ifølge støttespillerne ikke ser noen framtid i Jordan - vil igjen prøve sin sak i rettssystemet.

Se reportasjen fra Jordan og møtet med Neda og familien

Arbeider med stevning
Advokat Arild Humlen mener UNE og staten satte seg opp mot både forvaltningsloven, menneskerettighetskonvensjonen og heller ikke gjennomførte en forsvarlig prøving av «barnets beste», slik barneloven krever.

Overfor Nettavisen bekrefter Humlen at han nå forebereder et søksmål på vegne av familien. Dermed kan en ny sak komme opp for retten en gang før sommeren.

- Saken gjelder myndighetsmisbruk, og den reiser en rekke prinsippielle rettsspørsmål, sier Humlen og viser til hvordan UNE har fortolket sitt handlingsrom.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Kan ha virket inn på vedtaket
- I stedet for å gjøre det alle andre forvaltningsorganer gjør når et vedtak blir kjent ugyldig i en rettsinstans og man er uenig i det - anke videre - så sa UNE at dette ikke har betydning og fattet i stedet et nytt vedtak. Men saken er at manglene i det forrige vedtaket kan ha virket inn på selve avgjørelsen i saken, sier Humlen.

Han mener UNE dermed tar seg friheter i saken.

- Dette er et angrep på samspillet mellom domstol og forvaltningen, og det er dramatisk, hevder Humlen.

Ikke prøvd tidligere
Han sier at en sak som gjelder denne delen av forvaltningsloven ikke tidligere er prosedert for retten.

Ifølge Humlen er forholdet til forvaltningsloven bare ett av flere punkter i UNEs behandling de vil angripe gjennom søksmålet.

Foreldre ga feil opplysninger
Nedas foreldre fikk endelig avslag på sin asylsøknad i 2006. Da de kom til Norge opplyste foreldrene at de var palestinere fra Irak. De har senere erkjent at de har gitt uriktige opplysninger om hvor de kommer fra til norske myndigheter. En ransaking i fjor sommer brakte på det rene to jordanske pass som lå gjemt i en koffert. Advokat Arild Humlens gjorde i tingretten i fjor et poeng av at dette faktum ikke må medføre at den norske stat straffer barna. Han argumenterte for at hensynet til barna med sin oppvekst i Norge ikke har vært hensyntatt nok da UDI og senere UNE ga sitt endelige nei til opphold.

Vitnet på telefon
Da familien Ibrahims søksmål ble behandlet i tingretten i oktober i fjor - med familiens vitnemål på telefon fra Jordan - var stridens kjerne avveiningen mellom barnets beste og innvandringsregulerende hensyn. En plenumsdom fra Høyesterett i 2012 gjordet det klart at det er forvaltningen som må utvise dette skjønnet, men kravet til begrunnelse er skjerpet, og det er denne domstolen skal kontrollere.

Fra UNEs side var man klar på at det var foretatt en forsvarlig vurdering og avveining av barnets beste opp mot innvandringspolitiske hensyn.

Fra saksøkerens side påsto man at UNE hadde lagt til grunn feil forståelse og vekting av barnets beste. Et ankepunkt var blant annet at UNE ikke hadde foretatt noen individuelle vurderinger av barna og dermed heller ikke hadde vurdert sønnen Naels helsemessige forhold. Han har en diganose som har vært og er et tema. Saksøker hevdet videre at uttransporteringen av familien var et brudd på barnas rett til privatliv etter den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 og at det ikke var et nødvendig virkemiddel nettopp fordi barna hadde så lang botid i Norge.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Tine Poppe

Da tingretten ved dommer Arne Lyng trakk konklusjonen, ble UNEs beslutning av 11. april 2013 kjent ugyldig, men staten ble frifunnet for påstanden om brudd på artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen. Retten var altså enig med UNE i at det ikke var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon å sende familien til Jordan. I dommen het det også at staten skal dekke familiens saksomkostningene for tingretten på 220.930 kroner.

Fattet nytt nei-vedtak
Like før ankefristen bestemte UNE seg for ikke å anke. I stedet fattet de et nytt vedtak - med samme konklusjon som tidligere. Forskjellen var at UNE i det nye vedtaket tok med en vurdering av den eldste sønnens helsemessige forhold, som var grunnlaget for at tingretten hadde erklært UNEs vedtak for ugyldig.

I forhold til utvisningen var konklusjonen altså den samme: Familien fikk ikke asyl eller opphold på humanitært grunnlag.

Heidi Bjerga i den lokale støttegruppa for Neda og familien sier til Nettavisen dette om hvorfor familien ønsker å prøve en ny runde i retten:

- De ser ingen annen utvei, sier Bjerga.

Har varslet søksmål
UNE bekrefter overfor Nettavisen at de har mottatt et nytt søksmålsvarsel fra advokat Arild Humlen.

- UNE har etter siste beslutning i saken 02.12.2013 mottatt et søksmålsvarsel fra advokat Arild Humlen. Varselet er behandlet som en omgjøringsanmodning, og det er besvart i form av en beslutning av 13.01.2014. Saken er ferdig behandlet i UNE, og UNE ser ikke noe grunnlag for en annen vurdering enn det som fremkommer i UNEs siste beslutning av 13.01.2014, opplyser seksjonssjef Anne Brandt-Hansen i UNE i en epost.

Heidi Bjerga sier til Nettavisen at det er familiens egen beslutning å gjøre enda et forsøk på å få komme til Norge.

- Det er de selv som har bedt om at noen må hjelpe. Vi har ikke gått på dem og sagt at de må kjøre denne saken videre. Det er deres egen beslutning.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Så vil mange hevde at det er foreldrene selv som har brakt barna i denne vanskelige situasjonen ved å ikke etterkomme påleggene om å reise ut av Norge? De fikk endelig avslag på sin asylsøknad i 2006.

- Så ingen annen utvei
- Ja, i desperasjon prøvde familien alle utveier. Så ble de her i ti år uten at det ble ryddet opp. Slik vi ser det, er det asylinstituttet vi må gjøre noe med. Det må være tillit til at folk behandles riktig. Et sentralt krav er blant annet at folk får møte saksbehandleren sin. Vi mener systemet ikke ivaretar de lengeværende asylbarna godt nok, sier Bjerga.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Tine Poppe

Sender penger til lrbid
Hun forteller at støtteforeningen for Neda-familien holder kontakt med moren Rimah. De samler inn penger til familien, penger som har gjort det mulig for dem å leie seg et sted å bo.

- Det er penger til et minimum livsopphold. I tillegg prøver vi å fortelle dem at vi er glad i dem og vil være der for dem.

Bjerga sier det gjorde et sterkt inntrykk å se videointervjuet Kari Gellein og Tine Poppe gjorde med Neda i januar.

- Det er fryktelig vondt å vite at de slitter alene og så langt vekk, sier hun.

- De ser ingen annen framtid enn i Norge. Vi prøver å være der for dem og fortelle dem at det finnes en framtid, enten det nå blir i Norge eller Jordan, legger hun til.

VIDEO: Se videointervju med Neda i Jordan her:

HTML EMBED
var s=document.createElement("script");s.type="text/javascript";s.src="http://csp.picsearch.com/rest?e=bcUmW1haUJFeOpRnFMUCULYy21pbaNltHuSZa3_A-q7i5KbEkCR1h6ki0X7m_hH0VI8T-7zMKLhOY951fv_pPDQxh6-jv5feVLYjzAQ-mqgpE4sOK5ei9g&i="+typeof(ps);document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.