Gå til sidens hovedinnhold

Vil stoppe Huken-planer

Groruddalen Senterparti krever at miljøvernministeren stopper Oslo Veis planer om utvidelse og forlengelse av driften ved Huken pukkverk.

Groruddalen:I sin erklæring fra Soria Moria, vil trepartiregjeringen innfør et særskilt lovfestet vern av Oslomarka og andre bymarker. I en resolusjon fra årsmøtet, krever Groruddalen Senterparti at miljøvernministeren stopper Oslo Veis planer om utvidelse og forlengelse av driften ved Huken pukkverk. Dette med utgangspunkt i et håp om at erklæringen fra Soria Moria blir satt ut i livet.

Innflytelse

Lokalavdelingen i Groruddalen mener at en utvidelse av pukkverket og planene ellers vil medføre en økt trafikkbelastning for Stovnerområdet. I tillegg til støy og støvplager vil 190 mål av marka bli ødelagt for framtidig bruk.
Jo flere som engasjerer seg og sier ifra, jo lettere er det å bli hørt, sier Inger Johanne Nordås, leder av Groruddalen senterparti.
Hun mener å ha støtte fra mange hold i denne saken, ikke minst Lillomarkas venner, lokale velforeninger og beboere på Stovner. At kravet om å stoppe pukkverket er ønsketenking avviser hun tvert.
Om ikke Senterpartiet har så stor innflytelse lokalt, skal en huske på at partiet sitter i regjeringsposisjon. Derfor denne henstillingen til miljøvernministeren, sier Inger Johanne Nordås.

Markagrensa

Groruddalen Senterparti er ellers svært opptatt av at det ikke tukles med markagrensa.
Det er lett å glemme i slike saker at Oslomarka er nedslagsfeltet for alt drikkevannet vårt, sier lokallagslederen.
Uten at dette direkte berører Huken og pukkverket, mener hun at alle små inngrep til lutt utgjør en helhet og truer friarealene rundt Oslo.
Groruddalen Senterparti synes også Oslo Veis planer om en tunnelløsning er uakseptabel. Dette synes som lite fornuftig ressursbruk, og trafikken på Stovnersiden vil bli like ille om ikke verre.
Støy og støvplagen blir ikke borte, og vi vil ikke ha denne trafikken inn på Stovner, sier Inger Johanne Nordås.

Badeland

I forbindelse med prosjektering og utvikling av ny Rommen skole, ble det høsten 2005 kjent at et badeanlegg lå innenfor de skisserte muligheter. Nå er anlegget ute av planene og budsjettene. Groruddalen mangler og har ventet i 20 år på et moderne badeanlegg.
Vi ber byrådet i Oslo prosjektere og finansiere et bad som dekker befolkningen i Groruddalens behov. Dette vil være med på å bedre folkehelsa, sier Inger Johanne Nordås.
Hun mener det er viktig at badeanlegget innbefattes i planene fra dag en. Hvis ikke blir prosjektet bare borte under selve saksbehandlingen.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin