Gå til sidens hovedinnhold

Vil strupe kommunens egne parkeringsplasser

Oslo:

Klimaetaten vil ha drastisk kutt i kommuneansattes parkeringsplasser.

De mener flere tusen parkeringsplasser bør fjernes for å få ned klimautslippene i Oslo. Over 700 parkeringsplasser langs gatene er blitt fjernet av det rødgrønne byrådet i Oslo sentrum, men Klimaetaten i Oslo mener kommunen bør gå enda lenger.

I fjor rådet nemlig Klimaetaten kommunen å fjerne alle parkeringsplassene ved kommunale arbeidsplasser i bydelene St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo, samt ved kollektivknutepunkter.

Ved andre kommunale arbeidsplasser ble det forslått å halvere antall parkeringsplasser.

Les også

Skal bruke 500 mill. på Oslo-gate - fjerner bilene

- Jobbreiser er en stor del av reiser i Oslo, så det er derfor det ville være veldig effektivt i forhold til klimagassutslipp om flere valgte bort bilen, sier kommunikasjonssjef Merete Agerbak-Jensen i Klimaetaten til Nettavisen.

Reisevaneundersøkelsen, som ble gjennomført av Transport økonomisk institutt (TØI) i fjor, viser at tre av fire av de 50.000 ansatte i Oslo kommune har tilgang til bil, og av disse har 70 prosent mulighet til å parkere på arbeidsstedet (ca. 26.000). 80 prosent av disse igjen kan parkere gratis.

Les også

MDG vil søndagsstenge Oslo-gater: - Dette er helt absurd

- Et alternativ til bilen

I rapporten der parkeringsplassene foreslås fjernet, er rådet fra Klimaetatens direktør Heidi Sørensen at plassene fjernes fra 1. april i år. Men dette har ikke skjedd.

- Som et grunnlag for klimabudsjettet 2019, så utarbeidet Klimaetaten fire tiltakspakker for å få klimagassutslippene fortere ned, og en av tiltakspakkene handlet om klimavennlige jobbreiser. Ett av tiltakene handlet om at å fjerne parkeringsplasser for kommunale virksomheter kunne være effektfullt, sier Agerbak-Jensen, og legger til:

- Men det var ikke nevnt som et konkret tiltak i byrådets klimabudsjett.

Unntak skulle gjøres for HC-plasser, vare- og servicetransport og eksisterende elbilplasser med lademuligheter for elbil til bruk i tjenestereiser.

- Men hva vil effekten være ved å fjerne disse parkeringsplassene?

- Jobbreiser som skjer enten kollektivt, med sykkel eller gange gir jo en positiv klimaeffekt i forhold til å kjøre bil. Så blant de tiltakene som kan bidra til klimavennlige jobbreiser, så kan det være veldig effektivt. Men det er jo andre tiltak som også kan settes inn, sier Agerbak-Jensen.

I tiltakspakken om klimavennlige jobbreiser, har TØI regnet ut at de årlige klimagassutslippene fra kommunale arbeids- og tjenestereiser utgjør 9100 tonn CO2. Det siden de ansatte i gjennomsnitt kjører 5,4 km per dag på vinteren, og 4,8 km per dag om sommeren. Dette tilsvarer henholdsvis 0,8 og 0,7 kg CO2.

«Tidligere forskning og reisevaneundersøkelsen viser at de som ikke har parkeringsplass reiser mer klimavennlig enn de som har parkeringsplass. Mangel på parkeringsplass er mer effektivt for å begrense bilbruken enn avgiftsbelagt parkeringsplass», påpekes det i Klimaetatens rapport om klimavennlige jobbreiser.

Les også

Vil bygge parkeringshus for elbiler ved rådhuset

- Kan føre til gateparkering

Tilgangen på kommunal parkering varierer imidlertid mye mellom ulike delene av byen. I sentrum har 20 prosent tilgang til parkering, mens rundt halvparten har tilgang til parkering i indre by og tre fjerdedeler har parkering i ytre by.

De fleste bilene (78 prosent) er fossildrevne, og el-bil er mer utbredt som bil nummer to eller tre. Reisevaneundersøkelsen viser også at 55 prosent av de ansatte i Oslo kommune kjører kollektivt, og at 18 prosent går eller sykler.

Men om kommunen følger Klimaetatens råd om å fjerne parkeringsplassene, kan det ifølge etaten selv få én negativ effekt:

«Tiltaket kan føre til mer gateparkering. Situasjonen rundt arbeidsstedene bør følges slik at en løpende kan vurdere i hvilken grad dette er et problem. Dersom økt gateparkering i områdene rundt arbeidsplassene blir et problem anbefales beboerparkering som avbøtende tiltak», skriver Klimaetatens direktør, Heidi Sørensen.

Det påpekes også at kommunen må stille krav til sine tjenestesteder om å omdisponere dagens parkeringsplasser til andre formål, for eksempel sykkelparkering. Samt at tiltaket har små eller ingen gjennomføringskostnad.

Les også

Nesten halvparten er positive til bilfritt byliv i Oslo

Byråden: - Vi vil gå foran

Fungerende byråd for miljø- og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), sier kommunen skal gå foran får å nå målet om Oslo som en nullutslippsby innen 2030.

- Vårt viktigste miljøtiltak er å gjøre det enklere og mer praktisk å velge klimavennlige reisemåter som sykling, kollektiv og gange, for eksempel ved å legge til rette for flere ladeplasser i ytre by. Framfor å beslutte noe om parkeringsplasser nå, ønsket vi en dialog med de ansattes organisasjoner om hvordan kommunens ansatte kan reise enda mer klimavennlig i årene framover, sier Hermstad i en epost til Nettavisen.

- Hva er byrådens syn på fjerning av alle parkeringsplassene?

- Oslo skal bli verdens første nullutslippsby innen 2030, det inkluderer også jobbreisene. Som Oslos største arbeidsgiver og arbeidsstyrke, vil vi gå foran som et eksempel til etterfølgelse. Vi er allerede godt i gang med dialog med de ansattes organisasjoner om en rekke tiltak for mer klimavennlige jobbreiser, sier han.

25 mill. til støtteordning

Selv om fjerningen av parkeringsplassene ikke er med i årets klimabudsjett, har Klimaetaten fått i oppdrag med å opprette en støtteordning for å stimulere til klimavennlige jobbreiser. 25 millioner kroner er satt av til støtteordningen, som etter planen skal iverksettes i løpet av året.

Les også

Her gir Oslo-bilistene blaffen i det nye forbudet

- Der skal kommunale virksomheter kunne søke om støtte til ulike tiltak for å stimulere til klimavennlige jobbreiser. Detaljene i ordningen er ikke klare, men målet er først og fremst å stimulere til at folk skal velge et alternativ til bilen, og at det skal være både enkelt, rimelig og fornuftig, forteller Agerbak-Jensen.

I tillegg viser hun til at alle innbyggere å Oslo, deriblant kommunalt ansatte, i 2019 vil få dekket deltakeravgiften til den landsomfattende kampanjen Sykle til jobben.

Totalt er det satt av cirka én million kroner til tiltaket.

Kommentarer til denne saken