Høyres stortingsrepresentanter fra tre storbyer vil nå ta milliarder av samferdselskroner fra Oslo, etter av byrådet har sagt nei til en E18-utbygging vestover, slik staten ønsker.

Etter bruddet i forhandlingene om Oslopakke 3, som skal finansiere veiutbyggingen og den svært så kostbare Fornebubanen, står flere av de store prosjektene i fare.

- Jeg synes det er veldig synd for Oslo-regionen hvis byrådet velger å takke nei til mer midler til gode veier og et bedre kollektivtilbud. Det er jo noe jeg absolutt unner innbyggerne i Oslo, men det er også andre byer med store behov, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) fra Stavanger til Nettavisen.

Les også: Frykter at ny bydel kan bli skrinlagt - gammel krangel setter alt i fare

- Vi har en bybane å bygge

Stokkebø og hans partikolleger fra Bergen og Trondheim på Stortinget, står alle klare til å overta Oslos samferdselsmilliarder til sårt tiltrengte prosjekter i deres byområder.

- Jeg kommer fra energihovedstaden på Vestlandet, som har skapt mye av verdiene for fellesskapet. Om vi får beholde mer av de verdiene, er vi takknemlige for det. Vi har mange viktige samferdselsprosjekter, så her trengs det midler i aller høyeste grad, sier Stokkebø.

Med åpne armer står også stortingsrepresentant Peter Frølich (H) fra Bergen:

- Jeg undrer meg for hva som egentlig skjer i forhandlingsbruddet, og hvorfor Oslo har et byråd som takker nei til en grønnere og bedre by. Norge er likevel mer enn bare hovedstaden, og behovet er stort i andre deler av landet også, sier Frølich til Nettavisen, og legger ønskende til:

- I Bergen har vi en Bybane å bygge.

Les også: Oslo bruker 83 mill. på en skolegård på litt over et halvt mål

- Kan sendes ut av Oslo

Mandag ettermiddag fortsatte de vanskelige forhandlingene mellom Oslo og Viken, om vei- og kollektivprosjektene som skal finansieres av bompengeinntekter og store bidrag fra staten. Stokkebø og Frølich tror det vil smerte mange om Oslo-regionen mister samferdselskronene fra staten.

- Det må svi litt for Oslo-folk at det kan sendes penger ut av Oslo og inn til Vestlandet. Som landsdelen for verdiskapning er vi jo vant til det motsatte, konstaterer Høyre-politikerne.

Støkkebø synes det er merkelig at man ikke har klart blitt enige i Oslo, når man andre steder ikke har hatt noen problemer med det.

- Det er betegnende at alle de andre store byene har klart å å finne konstruktive løsninger for trygge veier og renere luft. Da er det synd at Oslo-byrådet ikke viser den samme viljen. Men klart hvis de ikke har vilje til å finne de løsningene, så sår vi heller gjøre det andre steder i landet,sier han.

- Trondheim står klar

Den samme beskjeden kommer fra Høyres representant fra Trondheim.

- Det er utrolig leit for Oslo at byrådet på vegne av byen takker nei til billigere og bedre kollektivtilbud. Likevel er behovet sterkt andre stedet, og for Trondheim sin del står vi selvfølgelig klar med åpne armer for litt milliarddryss, sier stortingsrepesentant Mari Holm Lønseth (H) til Nettavisen.

Lønseth vise til at Trondheim allerede har fått et bedre kollektivtilbud på grunn av statlige overføringer, men at de ønsker seg mer for å gjøre tilbudet enda bedre.

- For Høyre vil det viktigste å gjøre det enda enklere å velge kollektivt, særlig på fritida. Derfor vil vi prioritere billigere buss for barn og unge. Det vil gjøre det lettere for ungdom å ta bussen til trening fremfor å bli kjørt, sier hun.

Hun vil bruke de eventuelt ekstra «Oslo-pengene» til å utvide takstsonen for å få lik pris i hele regionen, i tillegg til å utvide overgangstiden på kveldstid og helg.

- Dessuten vil Høyre prioritere å gjøre det billigere for næringstransporten. Dette er ikke minst viktig nå etter koronakrisen, legger Lønseth til.

Les også: Billettprisene øker - men Raymond Johansen avviser løftebrudd

- Pengene der du har kjeften

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har også gått ut og sagt at samferdselsbevilgningene kan bli brukt et annet sted om byrådet ikke sier ja til en full utbygging av E18. Han vil heller ikke love at staten nå vil ta halve regningen for Fornebubanen, dersom det ikke blir enighet om Oslopakke 3.

«Mitt ønske er å bygge ut den viktige transportåren E18 som et miljø- og kollektivprosjekt hele veien til Ramstadsletta. Det er vanskelig å forstå hvorfor noen vil stoppe et slikt prosjekt allerede på Strand. Det er selvsagt lov å ha ulike meninger om en komplisert sak som dette, men jeg velger å gå for den løsningen som gir mest igjen for pengene for regionens beboere og nasjonen som helhet», skrev Hareide på Facebook i forrige uke.

Men byrådet i Oslo, med fungerende MDG-byråd Arild Hermstad i spissen, nekter å godta en stor oppgradering av europaveien vest for hovedstaden. Da Oslopakke 3 ble fremforhandlet forrige gang, i 2016, ble det et kompromiss om en delt utbygging av E18, men dette er ikke aktuelt nå, ifølge Hareide.

Les også: Byrådet i Oslo kjøper barnehage for 65 millioner: – Helt hårreisende midt i koronakrisen

Hermstad har reagert sterkt på det han mener er et ultimatum fra Hareide, om at byrådet må akseptere en motorvei gjennom Bærum til 17 milliarder kroner, eller så trekker staten sin støtte til ny T-bane og andre samferdselsprosjekter.

- På tide å putte pengene der du har kjeften din, tordnet Hermstad på MDGs digitale landsmøte forrige lørdag.

Byråden: - Heller bybane i Bergen

Nå understreker Hermstad overfor Nettavisen at de ikke lar seg presse:

- Vi lar oss ikke presse til å bygge ut motorveier som saboterer klimamålene våre. Det vi vil ha er T-bane, billigere kollektivbilletter og bedre sykkelvei, ikke mer asfalt og biltrafikk inn i Oslo, sier byråden for miljø og samferdsel.

Han sier også at han heller vil ha bybane i Bergen framfor motorvei i Oslo.

- Vi er innstilt på å bruke den tiden som trengs på å finne gode løsninger i denne saken. Jeg registrerer at Hareide ønsker å tvinge oss til å akseptere E18 gjennom å true med å gi vekk pengene til vestlandet, men for å si det sånn så vil jeg heller ha bybane i Bergen enn motorvei i Oslo, sier Hermstad.

Utbyggingen omfatter blant annet 4,4 kilometer ny E18 med tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger mellom Fornebukrysset og Ramstadsletta.

Frykter for ny bydel

Som Nettavisen skrev i forrige uke, trues også utbyggingen av en helt ny bydel på Filipstad i Oslo på grunn av Oslopakke 3-uenigheten. En forutsetning for utbyggingen av bydelen, med 2500 nye boliger, sjøbad og park til byens innbyggere, er nemlig at det legges et lokk over E18, noe MDG-byråden ikke ønsker å prioritere.