Gå til sidens hovedinnhold

Vil teste vindusfilm

Harald Øvland, direktør for skoleanleggavdelingen i UDE, holder fast på at de vil forsøke med film først.

NORDSETER: – Vi hadde møte med FAU og rektor, hvor de anmodet oss om å vurdere saken på nytt. Det har vi gjort, og vi er kommet til at vi fremdeles ønsker å forsøke film, sier Øvland. I første omgang vil de sette film på to-tre vinduer. – Så vil vi evaluere om det er behov for mer omfattende tiltak. Hvis det er tilfellet, er det naturlig å se det i sammenheng med et større byggeprosjekt, sier Øvland og forteller at det allerede er satt i gang planer for omfattende utbygging.

Hvor langt frem i tid ligger en slik rehabilitering?

– Hvor kjapt det vil skje, avhenger av bystyrets budsjettvedtak. Men det er behov for flere elevplasser i området, så jeg tror ikke dette er et prosjekt som vil ligge og støve bort langt nede på en liste, sier Øvland.

FAU er bekymret for at filmen vil ta mye sollys?


– Tidligere da film var veldig nytt, var det et problem at noen av dem tok for mye dagslys. Men ny teknologi har gjort dem mye bedre, og vi finner det riktig å prøve det som et akuttiltak. Utvendig solavskjerming er et mye mer omfattende tiltak, og det er naturlig å planlegge det i sammenheng med utbygging av skolen, sier direktøren.

Hvis filmen ikke fungerer, blir andre krisetiltak vurdert?


– Vi vil alltid evaluere et tiltak, har filmen dårlig effekt må vi se på saken på nytt, avslutter Harald Øvland.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen