Gå til sidens hovedinnhold

Vil tøyle finansnæringen

Regjeringen må tøyle finansnæringen, krever Unio.

Unio-leder Anders Folkestad foreslår at det oppnevnes en egen kommisjon som skal komme med forslag til sterkere styring med finansnæringen.

- Kommisjonen bør få som oppgave å gjennomgå erfaringene med de siste års kreative utvekster i finansnæringen. På det grunnlaget kan den komme med forslag om regelendringer, slik at vi i framtida kan unngå de mest groteske utslagene vi har sett av næringens aggressive markedsføring, som for eksempel Terra-skandalen, sier Folkestad til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Tapsrisiko
I sitt utspill til regjeringen sier Unio blant annet at det er behov for en kritisk gjennomgang av hvilke typer finansielle produkter som skal kunne tilbys og hva slags kompetanse det må kreves av dem som kjøper og selger disse produktene.

Spesielt viktig er det å rette søkelyset mot markedsføringsmetodene som benyttes, understreker Folkestad. Her må banker og andre finansforetak pålegges en skjerpet opplysningsplikt om den tapsrisikoen som foreligger.

- Dessuten må bankenes utlånspraksis underlegges regler som hindrer at de så å si kaster lån etter folk i gode tider, mens de holder igjen i dårlige tider, sier lederen i Unio, som organiserer lærere, sykepleiere, politifolk og andre grupper med høyskoleutdanning.

Han mener Kredittilsynet må styrkes, slik at det som skjer i finansnæringen kan følges enda tettere.

Bonusfest
Folkestad slutter seg også til kravet om at det nå bør legges begrensninger på fete bonuser og aksjeutbytter i bankene.

- Når regjeringen går inn med en redningspakke i størrelsesorden på 350 milliarder kroner for å sikre at finansieringssystemet fungerer, bør det være legitimt å stille krav om et visst magemål til banksjefer og aksjonærer. Nå må alle skjønne at tiden er over for bonus- og utbyttefest, sier Unio-lederen.

Dette kravet må gjelde selv om redningspakken fra myndighetene ikke innebærer noe direkte statstilskudd eller subsidiering av bankenes virksomhet, understreker han.

Også leder Tore E. Kvalheim i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) mener det er grunnlag for å stille krav om begrensninger når det gjelder bonuser og aksjeutbytter i banker og finansforetak.

- Bank- og finansnæringen er helt avhengig av tillit blant folk flest. Skal de opprettholde denne tilliten er de nødt til å ta signalene de nå får om å vise moderasjon med stort alvor, sier YS-lederen.

LO-leder Roar Flåthen, som nå er på besøk i Kina, har forlengst gjort det klart at det for LOs del er helt uakseptabelt om det gis fete bonuser til banksjefene og store aksjeutbytter til eierne i den situasjonen bankene nå befinner seg.

Reklame

NÅ: Stor vinterkampanje med supergode priser

Kommentarer til denne saken