Nettavisen skrev mandag at 600.000 uorganiserte arbeidstakere står uten rettigheter ved permisjon.

Les også: - 600.000 kan bli permittert uten varsel

Verken LO eller NHO ser noen grunn til å endre arbeidsmiljøloven på dette punktet.

- Vil tvangsinnmelde
- Det overrasker meg ikke, men det skuffer, sier Robert Eriksson (Frp) til Nettavisen.

Frp-politikeren er leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og representerer Nord-Trøndelag.

- NHO ønsker at alle norske bedrifter skal være organisert hos dem, mens LO ønsker at alle norske arbeidstakere skal være organisert hos dem. De prøver å tvangsinnmelde medlemmene for å få visse goder, hvilket bryter med prinsippet om at vi skal ha organisasjonsfrihet, sier Eriksson.

Han mener det blir helt feil å bygge opp under et prinsipp hvor det er en type lov for de som er organisert og en annen for de som er uorganisert. Det fører til forskjellsbehandling og representerer en klassedelt politikk.

Frp-politikeren avfeier kritikken fra LO-hold om at hans parti løper de uorganisertes ærend.

- Kong Salomo eller Jørgen hattemaker?
- Vi må ha full organisasjonsfrihet i Norge. Stortinget må ha et lovverk som er likt for alle – både når det gjelder velferdsordningner og hvordan arbeidslivet skal fungere. Det skal ikke være forskjell på om du er medlem eller ikke, sier Eriksson.

- Vi skal ikke ha et system som skiller mellom Kong Salomo og Jørgen hattemaker, sier han.

Fra sitt eget hjemfylke kjenner han et helt annet virkelighet enn den LO og NHO prøver å gi inntrykk av:

- Her er det mange bedrifter med 3-5 ansatte, som er utsatt for konjunktursvigninger, er kvinneutsatt - hvorfor tar ikke LO opp kampen for disse, spør han.

Eriksson roser advokat Nicolay Skarning, som har gått i bresjen for å endre arbeidsmiljøloven.

- Nå skal jeg ta det opp med min gruppe og se om det er behov for endringer. Loven skal til behandling til våren, og da kan det være naturlig å se om den bør endres, sier Eriksson.

Advokat: - Overtramp av LO
Eriksson får støtte av advokat Geir J. Kruge, som argumenterer for sitt og advokat Nicolay Skarnings syn med å henvise til Høyesterett:

- Det er et åpenbart behov for å sikrede uorganiserte bedre rettigheter ved permitteringer enn dagens situasjon innebærer. Det er i 2010 ingen grunn til å opprettholde et skille basert på hvorvidt en arbeidstaker er organisert eller ikke. Det er et overtramp fra LOs side når nestleder Solbakken i Nettavisen uttaler at de ansatte «må sørge for at bedriften de jobber i blir LO-organisert». LOs nestleder burde vite bedre enn dette, sier Kruge til Nettavisen.

Han viser til at Høyesterett i flere dommer har slått fast at det i norsk arbeidsliv gjelder så vel en positiv som negativ organisasjonsfrihet.

- Den positive rett gjelder retten til å organisere seg. Den negative rett gjelder retten til å la være å organisere seg. Selv om LO muligens ikke liker at Høyetserett uttrykkelig har anerkjent den negative organisasjonsfriheten i norsk arbeidsliv, må de respektere den, og det innebærer manglende respekt for de uorganisertes situasjon ved å nekte dem lovfestede rettigheter ved permittering, bemerker han.

Kruge er leder for advokatfirmaet Steenstrup Stordrange arbeidsrettsavdeling.

- Det er et stort antall virksomheter som faktisk står uten tariffavtale i arbeidslivet, og hensynet til likebehandling av arbeidstakere må ha størst vekt. LO’s tilnærmingsmåte bærer bud om en foreldet tenkemåte, og mangel på respekt for retten til å være uorganisert, avslutter Kruge.

Departementet avventende
Selv om LO og NHO er fornøyd med dagens regelverk, undersøker Arbeidsdepartementet saken videre.

- Arbeidsministeren har mottatt et forslag fra advokat Nicolai Skarning om å lovregulere permitteringsadgang og regler for saksbehandling for bedrifter uten tariffavtale. Dette er noe Skarning har sendt Arbeidsdepartementet på eget initiativ. Etter hva departementet forstår har Skarning dessuten bedt flere arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner om å komme med synspunkter på hans forslag. LOs brev 24. november d.å. er slik vi forstår det et slikt svar, sier politisk rådgiver Jon Reidar Øyan til Nettavisen.

Han sier følgende om initiativet til Skarning:

- Vi har merket oss Skarnings synspunkter, og tar dem med oss i det videre arbeidet.