Det er seks år siden prosjektet «Nettverk etter soning» startet opp i Oslo, i regi av Røde Kors.
Hovedmålsettingen med prosjektet er å bistå mennesker med behov for å etablere nye sosiale nettverk etter soning i fengsel, hovedsaklig ved hjelp av frivillige, skriver ANB.

Bli sett og verdsatt
Da justisminister Knut Storberget (Ap) besøkte prosjektet denne uken, hadde han med seg 1 million kroner i frivillig-midler. Nå håper Røde Kors at bevillingene blir varige og at de kan starte opp tilbudet over hele landet.

- Denne millionen skal brukes delvis som en oppfølging til Oslo-prosjektet, men også for å legge planer om etablering i alle de andre fylkene, sier president Sven Mollekleiv i Norges Røde Kors til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han forteller at organisasjonen allerede neste år vil sette i gang prosjektet i Sør-Trøndelag, Agder-fylkene og Vestfold.

- I løpet av tre år håper vi å ha på plass et tilsvarende tilbud i alle landets fylker. Det er mulig hvis justismyndighetene er med på laget. Dette handler om en sjanse til å få et nettverk av mennesker rundt seg, og om å få folk til å føle at de hører til, at de blir sett og verdsatt, sier Mollekleiv.

Lover drahjelp
Justisministeren lover å jobbe for en utvidelse av prosjektet.
- For meg er dette fremtidens kriminalomsorg, og min ambisjon er at hver region i hele landet skal ha et slikt tilbud. Tre år er veldig ambisiøst, men jeg skal gjøre hva jeg kan for å øke bevillingene, sier Storberget, som roser prosjektet opp i skyene.

- Vi har usedvanlig god erfaring med Røde Kors, både som besøkstjeneste i fengslene og som nettverksprosjekt. Nettverksprosjektet er viktig ikke bare for dem det gjelder, men også for samfunnet rundt. Vi trenger dette, det er en viktig hjørnestein i kriminalomsorgen, sier Storberget, som understreker at mange lykkes etter soning.

- Mange tror de fleste mislykkes, men dette er en svart-hvitt-tenkning som ikke er riktig. Den siste nordiske undersøkelsen i forhold til tilbakefall viser at hele åtte av ti ikke faller tilbake, understreker Storberget.

- Viktig brobygger
Analyseselskapet Synovate gjorde for to år siden en evaluering av «Nettverk etter soning». Synovate slo fast at prosjektet er en viktig brobygger i prosessen fram til det vanlige liv.

Deltakerne rapporterte om: Mindre ensomhet, mer aktivisering, tryggere på å gjøre ting alene, følelse av å være mer vanlig, lettere å ta kontakt med andre, noen har fått flere venner og lettere å holde seg rusfri.

Deltakelse i prosjektet gir viktige drypp og ringvirkninger til å mestre tilbakegangen til normalsamfunnet, ifølge Synovate. Selskapet påpeker at det er tydelig at nettverksarbeid er noe som med fordel må fortsette og gjerne på landsbasis. Nettverksarbeid er et viktig supplerende tilbud til det offentlige ettervernet, konkluderer Synovate.

Tok et valg
Det er Trond, en av deltakerne i prosjektet, enig i.

- Jeg er veldig glad for kontakten med Røde Kors. Det har hjulpet meg til å snu ting i mer positiv retning, til noe jeg kan bruke til å gi til andre, sier Trond.

- Jeg bestemte meg den dagen jeg kom inn i fengsel for to år siden at jeg skulle slutte. Ikke i morgen, men der og da, på dagen. Nå skal jeg flytte inn i egen leilighet og få meg utdanning. Jeg gleder meg til å komme i normal gjenge, forteller han. (ANB)