OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Onsdag gikk høringen om Oslo kommunes sykehjemsskandale i Spania av stabelen i bystyresalen i Oslo. Det planlagte sykehjemmet i Altea har kostet kommunen 30 millioner kroner, uten at noe er bygd.

Onsdag kom det fram at kommunaldirektør i byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester (EST), Bjørg Månum Andersson, i frustrasjon over liten framdrift i byggesaken i Altea i en e-post til advokat Carmen Sanz i 2007 ga uttrykk for at å sette byggingen i gang uten byggetillatelse kunne være en farbar vei.

Les også:- Dette setter meg i fare

- Jeg har litt temperament, forklarte Månum Andersson om e-posten.

Et spansk advokatkontor ble satt til å utrede saken i 2008. 200.000 kroner kostet det Oslo kommunen å få advokatråd om at det å sette i gang å bygge uten byggetillatelse kunne få negative konsekvenser.

- Hadde kompetansen
Grete Horntvedt (H), som var byråd for byutvikling fra 2003 til 2006, sa at det var en skepsis i byrådet til at tomten i Altea ikke hadde nødvendige tillatelser.

- Vi hadde diskusjon om dette i byrådet, men det ble lagt fram såpass overbevisende opplysninger om det at vi hadde skjellig grunn til å tro at det gikk i orden. Advokaten vår, Carmen Sanz, advarte om at det kunne ta tid. Sanz hadde kompetanse på eiendom i Spania, fikk vi inntrykk av, sa Horntvedt.

Les også:Her er Oslos dyreste stein

Flere oslopolitikere satte spørsmålstegn ved at Jan-Egil Clausen - tidligere direktør i Omsorgsbygg KF og tidligere styreleder for Spania-prosjektet, hyret den spanske advokaten Carmen Sanz uten å gå veien via kommuneadvokaten - slik kommunens rettsintruks krever. Carmen har så langt fakturert Oslo kommune for 2,6 millioner kroner. Claussen ga under høringen uttrykk for at kommunale foretak var unntatt fra denne regelen.

- Vi hadde ikke formell kontrakt med henne, men avtalte timepriser på forhånd. Hun skulle kvalitetssikre kontrakten ved eiendomskjøpet. Oppdraget vokste etter hvert, sa Clausen.

Sylvi Listhaug (Frp), byråd for eldre og sosiale tjenester fra 2006, forklarte hvorfor hun ville ha et sykehjem i Spania.

- Jeg hadde et brennende politisk ønske om at eldre skulle kunne reise fra minus 20 grader til pluss 20 grader for å få de helsegevinstene det gir. Det skulle bli et flott tilbud, sa Listhaug.

Om synergieffekter
Aps Nina Bache pekte på at kommunens representanter hadde gitt uttrykk for at Oslos satsing i Altea skulle gi en rekke positive effekter i den spanske byen, men da regningen på kommunale avgifter vedrørende byggingen kom på bordet anket Oslo kommune inn dette og fikk regningen redusert fra 590.000 euro til 70.000 euro.

- Hvordan påvirket dette forholdet til Altea, spurte Bache.

- Oslo kommune sto ved sin grunnholdning om at sykehjemmet ville ha en synergieffekt for Altea, men det var ingen beløpsgrense eller avtale, sa Øyvind Lønnå, som var og er prosjektleder for sykehjemmet.

Clausen presiserte hva han mente med synergieffekt:

- Det skulle være en park rundt huset, som skulle være åpen for befolkningen. Vi skulle bidra gjennom å opparbeide dette området.

Clausen kunne ikke huske hvem det var som bestemte at man skulle anke over størrelsen på de kommunale avgiftene, men ga uttrykk for at anken var helt naturlig.

- Vennskapskommune
Sylvi Listhaug betegnet Altea som «en slags vennskapskommune». Men på spørsmål om hvordan hun tror det ble oppfattet i Spania at Oslo kommune anket over kommunale avgifter og vurderte å bygge uten byggetillatelse, så svarte Listhaug at hennes vurdering av dette ville være «bare spekulasjon».

Rødts korrupsjonsjeger og bystyrerepresentant Erling Folkvord syntes bedre informert enn flere av byrådene om saksgangen i sykehjemsskandalen. Da Listhaug innrømmet at det var tre e-poster om saken hun hadde journalført som hun burde og sa at hun ikke hadde noe å skjule, kunne Folkvord opplyse at det er rundt 150 dokumenter i saken som først har blitt journalført i 2010.

Hva gjelder korrupsjonsanklagene som er framsatt av advokat Carmen Sanz, så ble det sagt pent lite om den saken på høringen - under henvisning til at den er under etterforskning og at innholdet i anmeldelsen derfor må hemmeligholdes. Det kom imidlertid fram at advokat Carmen Sanz hyret en strafferettsadvokat til å anmelde saken, siden hun frykter for sin egen sikkerhet.

- Som avhør
Prosjektleder Øyvind Lønnå, som tidlig i høringen sa at det ikke ble rapportert til byrådene om økonomien i sykehjemsprosjektet, kom med sterk kritikk av metodene som ble brukt i forbindelse med at PricewatherhouseCoopers (PwC) gransket sykehusskandalen. Den relativt knusende rapporten kan du lese her.

- Jeg opplevde intervjuene som avhør. Det var en sterk opplevelse. Dette var folk med bakgrunn fra Økokrim og Kripos, og de bruker metoder som om det var Bendlerstrasse eller Ljubljanka, sa Lønnå, som hevder at flere fakta har blitt feil i rapporten.

Listhaug var rimelig klar på at PwC-rapporten ikke var styrt i noen retning av politiske krefter.

- De som har lest rapporten skjønner at dette ikke er noe byrådet har ønsket seg, sa Listhaug.