Saken til den voldsutsatte læreren Clemens Saers og spørsmålet om Oslo kommune bør gi ham oppreisning og en beklagelse, var torsdag kveld tema i et møte i finansutvalget.

Utvalget stemte over et forslag om å gi Saers 250.000 kroner etter voldsepisoden i 2014. Forslaget falt, mens bystyret i stedet skal få en sak på bordet om en ny ordning voldsutsatte ansatte kan søke på. Denne saken får bystyret på bordet i februar.

Forslagsstiller Bjørn Revil (FNB) mente Saers, selv om han tapte søksmålet mot Oslo kommune i to rettsinnstanser, burde få oppreisning på 250.000 kroner og beklagelse fordi læreren avslørte kritikkverdige forhold i Oslo-skolen.

Bare et mindretall med partiene FNB, Frp og Høyre støttet forslaget, og de samme partiene støttet punktet om beklagelse.

- Jeg liker ikke måten forslaget falt på, men det som ble vedtaket, at det skal utredes en generell ordning, er helt greit, sier Bjørn Revil til Nettavisen straks etter møteslutt. Han beklager at dette betyr en ny utsettelse for Saers.

Han peker videre på at Saers selv også var opptatt av å få en beklagelse fra kommunen. Den kom ikke i dette møtet. Bare FNB, Frp og Høyre støttet det.

Innvendingene mot Revils forslag har blant annet vært at saken kan skape presedens og at det blir feil å behandle enkeltsaker som dette politisk.

- Jeg synes det er helt greit om saken skaper presedens. Jeg hører fortsatt fra lærere som opplever at strategien i Oslo-skolen er at vold mot lærere feies under teppet, uttalte Revil til Nettavisen i forkant av finansutvalgets møte.

Les også: Oslo-byrådet må gjøre ny gjennomgang av saken til voldsutsatt lærer

Flertall for ny kompensasjonsordning

Det var Venstre sammen med byrådspartiene Ap, SV og MDG som sto bak det alternative forslaget om å etablere en ny kompensasjonsordning for voldsutsatte lærere.

Dette forslaget ble til slutt enstemmig vedtatt, etter at finansutvalget først hadde avvist et utsettelsesforslag fra Bjørn Revil og deretter stemt ned hans private forslag.

Den nye ordningen håper politikerne å ha på plass innen høsten.

Høyre var i forkant ute og kritiserte dette forslaget og kalte det en «ny og ufin trenering av erstatning», skriver skriver Vårt Oslo.

Revil sa før møtet at han ikke opplever at bystyrepartienes forslag kommer Saers i møte i tilstrekkelig grad:

- Dette er ingen god måte å forholde seg til Saers-saken på. Hvis man ønsker at Saers skal få oppreisning, kan man like gjerne gi ham det i dag med det forslaget jeg har fremmet, sa han.

Saers: - Jeg er rystet

Clemens Saers sier til Nettavisen at Oslo kommune ennå ikke har lært noe av hans sak. Han hevder det fortsatt er en rekke voldssaker i Oslo-skolen som feies under teppet.

- Jeg har skadet meg for resten av livet. De som har ansvar, Oslo kommune, skal utrede om jeg skal få gips eller bandasje. Jeg er rystet over politikernes fravær av empati og medmenneskelighet. Jeg fatter ikke at noen tør å være lærer i Oslo-skolen, sier en skuffet Saers i en kommentar til Nettavisen torsdag kveld.

- Voldsproblematikken er ikke blitt tatt tak i. Elever som utøver vold mot lærere, er et tabu man ikke forholder seg til, sier han.

- Nå skal kommunen likevel utrede en kompensasjonsordning som du også vil kunne søke på. Her ligger det vel en mulighet for deg?

- Det er løfter og ideer. Jeg har blitt 70 år. I dag hadde politikerne en mulighet til å vise ansvar og medmenneskelighet, sier Saers.

Ble påført livsvarige skader

Det var i 2014 Saers ble angrepet av en elev ved Oslo handelsgymnasium og påført livsvarige skader. Nettavisen skrev om saken første gang i 2015. Den 18 år gamle eleven ble dømt for angrepet året etter.

I 2018 gikk Saers til sivilt søksmål mot sin arbeidsgiver, Utdanningsetaten og Oslo kommune, fordi han mente skoleledelsen ikke hadde gjort en tilstrekkelig risikovurdering og at han som lærer burde ha fått informasjon om elevens voldshistorikk.

Oslo tingrett ga skoleledelsen kritikk for å ha holdt tilbake informasjon om elevens farepotensial, men avviste søksmålet med henvisning til at det ikke var snakk om grov uaktsomhet etter skadeerstatningsloven. Lagmannsretten kom før jul til samme konklusjon. I mars 2020 avviste Høyesterett å behandle anken, og Saers klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg førte heller ikke fram.

Den nå pensjonerte læreren har vært delvis ufør etter angrepet i 2014. Han fikk yrkesskadeerstatning, men kravet om 250.000 kroner i oppreisning ble avvist i retten. I tillegg måtte Saers dekke kommunens utlegg. Forslaget går videre ut på at kommunen frafaller sine krav overfor Saers og at han får en beklagelse.

Bjørn Revil leverte sitt forslag om oppreisning i oktober 2021. Det er dette forslaget som ble behandlet og nedstemt i Finansutvalgetsmøte torsdag.

Halse: - Vil ha tilbakevirkende kraft

Leder av finansutvalget, Andreas Halse (Ap), sier til Nettavisen at den ordningen de foreslår skal omfatte alle arbeidstakere i Oslo kommune som utsettes for grov vold.

Forslaget er først å utrede en slik ordning, finne ut hvordan mandatet skal være og ha dette klart innen høsten. Forslaget er å gi ordningen tilbakevirkende kraft, slik at de som har vært utsatt for grov vold, som Saers, etter 1. januar 2013, vil kunne søke på ordningen.

- De skal vite at det finnes en ordning som kan gi økonomisk støtte og som kommer som en ekstraordinær ordning i tillegg til allerede etablerte ordninger med yrkesskadeerstatning eller uføretrygd, sier Halse.

Han sier ordningen er utløst av Saers-saken og at politikerne henter inspirasjon fra erstatningsssakene som i sin tid ble laget for barnevernsbarna på 50- og 60-tallet.

- Det blir feil, mener jeg, at vi som bystyre skal sitte å behandle en enkeltsak som dette med spørsmål om oppreisning, sier Halse.

Les også: Voldsoffer mistet jobben: Nå tar saken en ny vending

Les også: Voldsutsatt Oslo-lærer fikk saken mot Norge avslått av europeisk domstol