Av Jan Emblemsvåg, førsteamanuensis ved NTNU

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Samfunnsgeografen Thor Egil Braadland påstår det er «Typisk norsk å sitte på hytta og klage over vindkraft». Johnny Aak, energirådgiver vindkraft, sier «Ja til mer vindkraft» i et innlegg der han på lik linje med Braaland har noen poeng iblandet mange feilaktige påstander og grove feil.

Vi kan ikke ta alt her; det beste er å studere virkeligheten.

Les også: Ja til mer vindkraft

Tilfeldighetene råder

Man forlot vindkraft for lenge siden, fordi å få kontrollert produksjon fra noe som er helt tilfeldig (vind) er umulig uten store kostnader og forsyningsrisiko. Denne lærdommen er glemt, men som forventet fører vindkraft i dag til store alternativkostnader og ustabilitet med ditto prisvariasjoner.

Tyskland demonstrerer dette. McKinsey skriver ifølge Energiewende at den tyske energisituasjonen er så prekær at den truer det økonomiske fundamentet for landet. Med mange strømavbrudd, enorme balansestrømprisvariasjoner og en sterkt økende strømpris.

Mer et sammenbrudd enn bærekraft

Die Welt oppsummerer rapporten i ett ord; «katastrofalt». Dette minner mer og mer om et sammenbrudd enn bærekraft. Store problemer har man også i California, Texas og en rekke øysamfunn der man har hoppet på fornybarenergibølgene uten å forstå teknologien.

Les også: Tilintetgjøring for klimaet

I Storbritannia har forskere dokumentert at i snitt bommet de økonomiske beregningene med nesten 100 prosent vedrørende 29 vindkraftparker som har vært i drift i opptil 17 år. På toppen har nå britiske myndigheter betalt vindkraftprodusentene millioner av pund for å stoppe produksjonen fordi vindkraften destabiliserer energisystemet.

Enorme variasjoner

Problemene skyldes at vinden er tilfeldig - med en utnyttelsesgrad på kun 43 prosent globalt, og med enorme variasjoner. I 2019 stod alle Tyskland sine over 28.000 vindturbiner stille i dagevis - for så senere generere enormt mye strøm med ditto kortsiktig fall i prisene. Dette oppstår selv om EU har brukt langt over 600 milliarder euro på å subsidiere fornybare energikilder.

Les også: Det tjener ingen å bagatellisere utfordringen med å erstatte fossilt

Tyskland har disse store problemene med kun 27 prosent vind- og solkraft. Da er det oppsiktsvekkende at Statkraft med flere hevder at en fornybarandel på 80 prosent er mulig. Statkraft gikk jo nylig selv på en smell på grunn av vindkraft. Og dette vil vindkraftforkjemperne ha mer av?

Så har vi noen fakta som vindkraftforkjemperne tier helt om. Eller de er ikke klar over det?

Mikroplast og døde insekter

I Tyskland dreper vindturbinene 1200 tonn insekter i året. Dette har påvirkning på faunaen. De tier også om at rotorene forvitrer fortere enn forventet på grunn av insekter og partikler i luften. Dette gir mikroplast i naturen og dårligere økonomi.

Få turbiner har fått sine blad ødelagt så fort som de utenfor Skottland på grunn av væreforholdene. Så har vi alle miljøproblemene skapt gjennom livsløpet - inklusiv avfallsproblematikken ved endt liv.

Les også: Drep for klimaet

Danskene klager over sine 2000 tonn med rotorbladavfall; betongprodusentene vil ikke ha avfallet gratis en gang. Innen 2050 er prognosene hele 43 millioner tonn med rotorbladavfall i verden.

Olje- og gassindustriens nyttige idioter

Vindkraftmotstanderne blir beskrevet av enkelte som olje- og gassindustriens nyttige idioter. Fakta er at hurtig respons av andre energikilder trengs når vinden svikter.

Ofte betyr dette gassturbiner eller dieselaggregater. Handel og batterier gir lite hjelp; i Europa er det kun 13,6 prosent av strømmen som krysser landegrensene, og langt under 10 prosent av batteripakkene internasjonalt klarer mer enn fire timer. Vindkraften skifter derfor markedet vekk fra kull (som er bra) og kjernekraft (som ikke er bra) til olje- og gassindustriens produkter.

Les også: Skal norsk natur ofres for Tysklands store klimatabbe?

Uløst avfallsproblematikk

Kort fortalt; vindkraft sprer mikroplast i naturen og dreper fugler og innsekter. Den har vesentlige areal- og støyproblemer. Avfallsproblematikken i begge ender er uløst. Den destabiliserer energisystemet - og den er kostbar. Den krever langt på vei et reservekraftsystem for å hindre strømavbrudd.

Bærekraftig?