Av Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Først slo høyreregjeringen sammen fylker med tvang, under påskudd av mer makt til de lokale folkevalgte. Nå er det neste de gjør å overstyre det lokale selvstyret, og tvinge alle fylker til å styre skolen på en måte de ikke ønsker. Får Høyre det som de vil, må alle fylkene innføre en variant av karakterbasert opptak, som kunnskapsminister Jan Tore Sanner omtaler som «fritt skolevalg».

Fylkene må velge mellom to modeller; enten fritt skolevalg i hele fylket, eller at elevene skal kunne velge mellom minst to skoler med samme tilbud innenfor en inntaksregion. Dette er ikke bare maktarrogant, men helt virkelighetsfjernt i et land som Norge.

Fylkene vet selv best

I dag varierer inntaksordningene fra fylke til fylke, og Arbeiderpartiet mener at dette er fylkene selv de beste til å avgjøre. En modell som skal passe i hele landet helt urealistisk. Ulike ordninger fungerer i ulike fylker. Oslo, Hedmark og Troms er forskjellige og vet best hva som gagner elevene der.

Å tvinge alle fylker til samme ideologiske tvangstrøye er et typisk virkelighetsfjernt høyreforslag som viser hvor lite de forestår av Norge.

Å presse fylkene til såkalt fritt skolevalg basert på karakterer betyr i realiteten et ufritt skolevalg for de fleste. Det er få elever som kan velge helt fritt basert på karaktersnittet sitt. I distriktsfylkene utgjør dette en direkte trussel mot en desentralisert skolestruktur, og betyr at flere elever ikke får plass i sitt nærmiljø.

De fleste fylker har opptak med fortrinn til nærområder, men der man også kan søke seg til skoler utenfor. Høyres forslag kan føre til at mange som sliter på skolen blir tvunget til å flytte hjemmefra for å gå på skole. Vi vet at disse elevene har mye større sjanse for frafall sammenlignet med de som får bo hjemme.

Når Høyre forsøker å presse én modell ned i halsen på alle fylker i Norge, trenger de en påminnelse om hvordan Norge ser ut utenfor regjeringskontorene.

En modell som skal passe i hele landet helt urealistisk. Ulike ordninger fungerer i ulike fylker.

Mye land og lengre enn langt

La oss ta Troms og Nordland som eksempel. Begge er langstrakte fylker. Troms er 50 ganger så stort som Oslo, men har bare rundt en tredjedel av elevene. Regjeringens forslag legger sterk vekt på at eleven skal kunne velge mellom minst to skoler med samme tilbud innenfor en inntaksregion. Både Troms og Nordland har jobbet for at det skal være minst ett tilbud innenfor hver region. Mer enn det er det ofte urealistisk å klare å opprettholde.

Da må fylkene bruke store summer på å lage dobbelt tilbud i alle regionene. Hvis ikke de har råd til det, betyr det karakterbasert opptak i hele fylket, som kan bety ytterligere sentralisering og dårligere tilbud i distriktet. Fylker som Nordland, Troms og Finnmark må sannsynligvis endre hele sitt inntakssystem fordi Høyre har hatt en fiks ide.

Dette er ikke bare maktarrogant, men helt virkelighetsfjernt i et land som Norge.

Hvis Høyre vil overstyre alle lokale folkevalgte fra et kontor i Oslo kan de bare legge festtalene om lokaldemokrati og mer makt til de nye fylkene i skuffen.

Å tvinge alle fylker til samme ideologiske tvangstrøye er et typisk virkelighetsfjernt høyreforslag som viser hvor lite de forestår av Norge.