Den nyeste vekstprognosen, som ble lagt fram torsdag, er på 1,4 prosent økning i brutto nasjonalprodukt i EU i år og neste år. Det er en marginal nedjustering fra prognosen forrige høst. Da var det ventet en BNP-vekst på 1,5 prosent.

Men det har altså kommet inn en ny usikkerhetsfaktor i de økonomiske anslagene: covid-19-sykdommen.

«Innvirkningen på offentlig helse, økonomisk aktivitet og handel, særlig i Kina, utgjør en ny nedside-risiko. Den underliggende antakelsen er at utbruddet topper seg i første kvartal, med forholdsvis begrensede globale effekter. Men jo lenger det varer, jo større er risikoen for at det vil påvirke økonomiske og finansielle tendenser», heter det i prognosen.

Stabilt for eurolandene

Forventningene til eurolandene er uendret, men er fortsatt noe lavere enn for unionen som helhet. BNP i de 19 landene som bruker EUs fellesvaluta, anslås å vokse med 1,2 prosent i 2020 og i 2021.

– Utsiktene er stabile, og dette forlenger den lengste vekstperioden siden euroen ble lansert i 1999, sier økonomikommissær Paolo Gentiloni.

Inflasjonen i eurosonen er ventet å bli 1,3 prosent i år og 1,4 prosent neste år. Begge tallene er 0,1 prosentpoeng høyere enn prognosen fra høsten 2019.

Privat forbruk og investeringer, særlig i byggsektoren, vil fortsatt være en drivkraft for økonomisk vekst. Det er også ventet at offentlige investeringer vil øke markant i medlemsstatene, særlig innenfor transport og digital infrastruktur.

Fortsatt usikkerhet rundt handel

– Tross utfordringene, går den europeiske økonomien jevnt og trutt videre, med flere arbeidsplasser og lønnsvekst. Men vi må være oppmerksomme på potensielle utfordringer i horisonten: et mer ustabilt geopolitisk landskap og usikkerhet rundt handel, sier Valdis Dombrovskis, EU-kommissær for en økonomi som virker for folk.

Selv om USA og Kina har skrevet under «fase én» av en handelsavtale, er det fortsatt usikkerhet knyttet til amerikansk handelspolitikk. Forholdet til Storbritannia er avklart ut året, men det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til hva som skjer når overgangsperioden etter brexit er over ved årsskiftet. Prognosen er basert på at handelsforholdet fortsetter som før.

(©NTB)