Gå til sidens hovedinnhold

Vokser opp i kommunale narkoreir

Barnefamilier forteller om voldtektsforsøk, rasisme og tung narkomani i de kommunale boligene.

ST. HANSHAUGEN: I fjor vinter gjennomførte Helse- og velferdsetaten (HEV) en kvalitativ intervjuundersøkelse av barnefamilier i fire kommunale gårder, blant annet en i Bydel St.Hanshaugen.

- Vil vite mer

- Vi ønsket å vite mer om barn og unges oppvekstforhold i de kommunale gårdene, for å kartlegge hva som fungerer, hva som kan forbedres og hva barnefamiliene selv mener om bosituasjonen, sier Lajla Juul Nystad, spesialkonsulent i helse- og velferdsetaten.

Helse- og velferdsetaten vil ikke opplyse om hvilken gård på St. Hanshaugen det er snakk om, på grunn av anonymitetshensyn.

I 2007 hadde Bydel St.Hanshaugen 497 kommunale boliger til disposisjon, hvilket tilsvarer 16 boliger pr. 1000 innbyggere.

St. Hanshaugen var en av de fire bydelene med flest boligtildelinger i 2007.

15 av 22 vil flytte

22 familier er intervjuet, de har til sammen 69 barn, de aller fleste av familiene har innvandrerbakgrunn og nær halvparten av dem har bodd i boligen i over fem år.

15 av de 22 spurte oppgir at de ønsker å flytte fra boligen de nå bor i. Dårlig bomiljø er den hyppigste årsaken bak flytteønskene - 9 av de 15 familiene som ønsker å flytte oppgir dette som grunn.

Seks av de 22 familiene som er intervjuet holder til i en bolig på St. Hanshaugen.

"Mange av dem vi har snakket med oppfatter bomiljøet som såpass vanskelig og truende at det får konsekvenser for deres hverdag" skriver Silje Ottesen og Anders Wittrup, som foretok intervjuene under arbeidet med rapporten.

I alle gårdene blir det meldt om problemer med narkomane og rusmisbrukere. Det blir funnet blodige sprøytespisser i gårdene og beboerne finner berusede folk liggende i oppgangen.

Flere stygge eksempler

En far mener at redselen for å bli banket opp hindrer folk i å si fra - han mener det offentlige la beboerne overta problemet med de narkomane.

I et intervju med en fembarnsfamilie blir det fortalt at et voldtektsforsøk i heisen for to år siden har gjort alle jentene i gården livredde for å ferdes alene.

En alenemor med tre barn forteller at barna hennes er blitt utsatt for rasisme ved flere anledninger - en gang skal en person ha sluppet løs hunden sin og bedt den "spise negrene".

- Uholdbart

- Det er uholdbart at barn og unge vokser opp under forhold som er beskrevet i rapporten du refererer til, sier byråd for velferd- og sosiale tjenester Sylvi Listhaug.

Hun mener rus- og psykiatrireformen har forverret situasjonen i de kommunale boligene ytterligere.

- Flere langtidsplasser i psykiatrien er lagt ned, og personer som tidligere var på andre institusjoner er flyttet til de kommunale boligene, sier hun.

Hun forteller at byrådet og bystyret har vedtatt at bydelene skal få 5 millioner kroner som øremerkes til booppfølging i kommunale boliger.

- Et av tiltakene skal nettopp være å følge opp de personer som fører til et dårlig bomiljø, sier hun.

Samtidig understreker hun at det ikke er noe mål å ha så mange kommunale boliger som mulig.

- En av nøklene er å sørge for at foreldrene kommer seg i jobb, slik at de kan forsørge seg selv, sine barn og kjøpe bolig selv - ikke at de skal bo i kommunal bolig resten av livet..

Det lyktes ikke Lokalavisen St. Hanshaugen få kommentar fra Boligbygg Oslo.

Reklame

Tilbud på treningsutstyret du trenger hjemme