Nesten samtlige mistenkte etter masseovergrepene i Köln nyttårsaften er asylsøkere eller ulovlige immigranter.

Tysklands justisminister Heiko Maas sa søndag at han tror overgrepene i Köln var planlagt. Totalt etterforskes det 516 saker hvor flere grupper på 20-30 menn skal ha overfalt og trakassert kvinner.

Rundt 40 prosent av sakene skal dreie seg om seksuelle overgrep, hvorav to voldtekter. Det er så langt 19 mistenkte i saken.

Les også: - Oppfatningen er at fulle kvinner som er ute klokken 03.00 om natten, selv er ute etter det

- Grunnleggende disrespect

I etterkant har det dukket opp opplysninger om at lignende hendelser også fant sted i Hamburg, Sverige og Finland samme kveld.

I Norge har man tidligere sett noen få tilfeller av at grupper av menn omringer og trakasserer kvinner, men voldsforsker ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk, sier det ikke kan sammenlignes med hendelsene i Köln.

- Det man her kan sammenligne er at det ligger en helt grunnleggende disrespect for kvinner bak slike angrep, sier hun til Nettavisen.

Bjørnebekk ser på det som lite trolig at vi vil se lignende hendelser i Norge.

- Dette er en voldssjanger som det ikke er noe særlig utbredt i Norge eller Norden.

Les også: Justisminister tror overgrepene i Köln var planlagt

- Må gripes fatt i

Med den store tilstrømmingen av flyktninger fra andre kulturer til Europa og Norge, er det viktig å drive holdningsskapende arbeid, mener hun.

- Det er veldig viktig å gripe fatt i dette umiddelbart. Det må raskt gis en omfattende innføring av norsk kultur og holdninger, samt hva som er akseptabelt og ikke. Dette gjelder også oppførsel overfor kvinner.

- Står Norge overfor en utfordring på dette feltet med en stor økning i antall flyktninger til Norge?

- Det er litt avhengig av hvem som kommer hit. Men er det mange med dårlig kvinnesyn, så kan det føre til flere overgrep og voldtekter.

- Sårbar og kriminell

Hun begrunner dette med at det i kulturer hvor kvinner blir diskriminert også er mer vanlig med seksuelle overgrep.

- En som kommer fra en slik kultur, og som er sårbar og kriminell, kan utvikle den type adferd, sier hun.

Bjørnebekk sier at en studie har vist at medieoppslag om hendelser som det man så i Köln, faktisk kan forhindre nye slike overgrep.

- Det å få fram at dette er helt uakseptabelt, samt å diskutere forholdet mellom kvinner og menn er noe av det som gjør at normer utvikles.