I Bærum-skolen ble det i tredje kvartal, fram til 3. oktober, rapportert inn 60 tilfeller av vold og trusler. Deretter økte det voldsomt. Mellom 4. oktober og 17. desember ble det meldt inn 213 volds- og trusselhendelser.

52 av dagene i perioden er skoledager, noe som betyr at det i snitt skjedde fire volds- eller trusselhendelser per dag i perioden.

– Vi får rapporter om voksne folk som blir slått av barn. Om spytting, biting, spark, kasting av møbler og slike ting, sier leder Bjørn Sigurd Hjetland i Utdanningsforbundet i Bærum til NRK.

Skolesjefen i Bærum, Siv Herikstad, forklarer økningen med at de arbeider med å få ansatte ved skolene til å melde fra om vold og trusler. Hun sier det er de yngste barna som står bak flest tilfeller, som hun omtaler som «avvik».

– Vi vet godt hvem disse barna er. Vi har et eget team som jobber ute i skolene. Flere av disse barna kan ha fire avvik på en dag, sier hun til NRK.

(©NTB)