OSLO (Nettavisen): Pensjonert lektor Clemens Saers (68) gikk til sivilt søksmål mot Oslo kommune, men tapte både i tingretten og lagmannsretten. Nå vil han at Høyesterett skal prøve lovanvendelsen i saken og spørsmålet om Oslo kommune opptrådte grovt uaktsomt ved ikke å informere ham som lærer om en potensielt farlig elev.

- Jeg kommer til å sende inn anke innen fristen 10. januar, opplyser Saers til Nettavisen.

(10. januar opplyser Saers at anken er sendt til Høyesterett med bistand fra Advokatfirmaet Wiersholm og at han nå avventer ankeutvalgets beslutning).

Angrepet i klasserommet

Saers ble angrepet av en elev ved Oslo handelsgymnasium i 2014. Den 18 år gamle eleven ble dømt for angrepet året etter. Saers gikk i 2018 til sivilt søksmål mot sin arbeidsgiver, Utdanningsetaten og Oslo kommune, fordi han mente skoleledelsen ikke hadde gjort en tilstrekkelig risikovurdering og at han som lærer burde ha fått informasjon om elevens voldshistorikk. Oslo tingrett ga skoleledelsen kritikk for å ha holdt tilbake informasjon om elevens farepotensial, men avviste søksmålet med henvisning til at det ikke var snakk om grov uaktsomhet etter skadeerstatningsloven. Lagmannsretten kom før jul til samme konklusjon.

«Blir dommen stående (Høyesterett kan nekte å behandle den) vil jeg fraråde alle lærere å gripe inn når elever tyr til vold. Da gjelder regelen om å stå med hendene i lommen, vise den voldelige eleven "respekt" og smile til vedkommende, slik en kollega av meg formulerte det i retten», skriver Saers på sin nettside.

Bytter advokat

Saers skriver på sin nettside at han nå bytter advokat. Advokat Thorkil H. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette bekrefter overfor Nettavisen at han er løst fra saken.

Saers opplyser at rettsrundene mot Oslo kommune så langt har kostet ham 1.521.925 kroner. 193.675 kroner av dette skal kommunens utlegg i lagmannsretten. I tingretten slapp Saers saksomkostninger. Samtidig har Saers samlet inn pengestøtte fra enkeltpersoner. Så langt er støtten kommet opp i rundt 590.000 kroner, opplyser han.