Den voldsutsatte Oslo-læreren Clemens Saers har fått saken sin mot Norge avslått av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Saers fikk livsvarige skader da han ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo handelsgymnasium i mai 2014. Etter å ha tapt i to rettsinstanser anket han saken til Høyesterett. Anken ble avvist i mars i år.

Lektoren valgte deretter å klage Norge inn for EMD. Klagen gjaldt statens positive forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) for å sikre ham mot angrep da han var på jobb som lærer.

Les også: Voldsutsatt lærer varsler anke til Høyesterett

Domstolen i Strasbourg besluttet nylig å avslå saken. Avslaget ble begrunnet med at EMD bare kan behandle saker etter at alle nasjonale rettsmidler er uttømt.

Brudd på to artikler

Saers påberopte seg brudd på EMK artikkel 3 som forbyr tortur umenneskelig og nedverdigende behandling. Subsidiært ble brudd på artikkel 8 om rett til privatliv påberopt

- De sier ikke at vi tar feil, men de finner fram formalia. Det er formalisme som stopper denne saken. Vi skal ikke ha vært tydelige nok i lagmannsretten på å legge trykk på menneskerettighets-biten og de to artiklene (artikkel 3 og 8,) sier Saers til Nettavisen.

Les også: Voldsutsatt lærer får ikke saken opp i Høyesterett

Han er heller ikke enig i at han ikke har uttømt «alle nasjonale rettsmidler».

- Jeg har gått til Høyesterett og brukt fem rettsinstanser på veien. Det må være norgesrekord, forteller den pensjonerte læreren.

Hans advokat, John Christian Elden, er skuffet over avgjørelsen til domstolen i Strasbourg.

– Dessverre ville ikke EMD ta opp saken til behandling, så læreres rettsvern har klare mangler også i Norge, skriver hans advokat John Christian Elden i en tekstmelding til NTB.

- Trenger å formidles

69-åringen skriver i en pressemelding at han er dømt til å betale 1.651.175 kroner i saksomkostninger, og at 237.025 kroner skal dekke kommunens saksomkostninger i fem rettsinnsatser. Han opplyser også at rundt 3100 personer hittil har støttet ham med til sammen 935.000 kroner i pengedonasjer. Saers kommer imidlertid til å fortsette å kjempe imot vold i skolen.

Les også: Rita Helgesen: - En fryktkultur har fått feste seg i norsk skole

- Jeg får langsomt en bedre og bedre stemme. Jeg har derfor takket ja til å holde foredrag om vold i skolen. Dette er noe som trenger å formidles. Jeg skriver også bok om prosessen, forteller Saers til Nettavisen.

Nettavisen/NTB