GRORUDDALEN: Hittil i år er 57 ungdom i Groruddalen utsatt for kriminelle handlinger. Ran, vold, trusler, seksuelle handlinger. Nå skal disse ofrene få tett oppfølging av både politi og ansatte i bydelen de bor i. De får tilbud om en trygghetsguide.

– Vi har hatt noen ran i Groruddalen. Og vi ser under samtaler med ofrene at noen av dem fortsatt er preget av ranet, et år etter det skjedde. Det vi erfarer er at de trenger tettere kontakt med trygge voksenpersoner, sier leder for forebyggende avdeling på Stovner politistasjon, Jarle Kolstad.

LES OGSÅ: 15 dømt for barneran

Trygghetsguide

Nå skal Trygghetsrpogrammet innføres på alle politistasjoner i Oslo. Manglerud har allerede startet opp. Neste ut er Stovner stasjon. Politiet skal ikke bare fokusere på å ta de kriminelle og få dem straffes. De skal sørge for trygghet for ofrene.

I Trygghetsprogrammet tar politiet direkte kontakt med foreldrene til ofre som er under 18 år. De tilbyr en samtale på politistasjonen. Der møter foreldre, ungdommen, politi og en eventuell trygghetsguide.

LES OGSÅ: I Bydel Groud skal det jobbes for å bekjempe ungdomskriminalitet

Under denne samtalen vurderes ungdommens behov for oppfølging. De får tilbud om en trygghetsguide, en voksenperson de kan ringe til eller møte. En voksen skal hjelpe dem igjennom hverdagen.

Det kan være en politibetjent, en som jobber på den lokale ungdomsklubben, en helsesøster. Kort fortalt. En voksenperson som har tilknytning til bydelen.

Gikk tur med ungdommen

Politibetjent Hanne Blekkan fra Manglerud politistasjon møtte opp på Stovner politistasjon. Her delte hun sine erfaringer som trygghetsguide med politi og ansatte i bydelene i Groruddalen.

Blekkan har vært trygghetsguide for flere ungdommer. Blant andre en jente som hadde sett en mann med kniv i skogen. Jenta ble så redd og løp fra stedet. Saken ble anmeldt og Blekkan ble ungdommens trygghetsguide.

– Hun likte å gå tur i skogen, men var livredd for å gå der hvor hun hadde løpt fra mannen. Jeg hadde jevnlig kontakt med henne, og tilslutt gikk vi en tur sammen til dette stedet. Det handler om å støtte ungdommen i det de går igjennom. Gi dem råd. Jeg tror denne jenta går turer forbi dette stedet den dag i dag, fortalte Blekkan.

LES OGSÅ: Jonathan Castro vil mobilisere gode krefter

Hun fortalte at det kan være enkle ting som kan skape trygghet. Som å sende en sms for å spørre hvordan det går, til å ha en telefonsamtale mens ungdommen er på bussen til skolen, om de er redde for å ta buss.

– Jeg gir noen råd for å håndtere frykten og angsten. Små enkle ting kan gjøre så mye, og det gir meg så mye når jeg ser at ungdommen får tryggheten tilbake.

Hensikten med trygghetsguidene er å være en støtte for dem som er redd. Ifølge Blekkan varer kontakten over kort tid, for de fleste får tryggheten tilbake når de har en voksen til å gi dem råd og være der for dem.

Skal løse opp den vonde klumpen

– Det har alltid vært viktig å ta kontakt med et offer i ettertid. Det har vi også alltid gjort. Men nå blir det satt i system. Nå får ungdommen, vitner og foreldre et tilbud om en tett kontakt. Og denne kontakten kommer tidlige, sier Jarle Kolstad.

De som takker ja til tilbudet om trygghetsguide vil få en person som passer inn i deres situasjon. Løsningene er individuelle og hjelpen tilpasses ungdommen.

– Trygghetsguiden blir en person som kan hjelpe akkurat denne ungdommen. Selv om det er politiet som oppretter den første kontakten, er det ikke alltid det er politiet som er rette person for akkurat den ungdommen, sier Kolstad.

LES OGSÅ: Ranskomplekset herjet byen i nesten ett år

Kolstad tror at dette vil gjøre det lettere for ofrene å bearbeide det som har skjedd.

– Dette er med på å bidra til at man ikke lar den vonde klump i magen vokse, men løse opp den. Veldig ofte viser det seg at man lager seg bekymringer som ikke er reelle. Da er det godt å ha voksen å snakke med, sier Kolstad og fortsetter:

– Noen tør kanskje ikke gå ut i mørket, fordi voldsepisoden skjedde på kvelden. Andre er engstelige for å ta kollektivt fordi de ble utsatt for ran på en t-bane. Vi må hjelpe disse med å takle hverdagen, slik at de ikke vil slite med disse tingene over tid.

LES OGSÅ: 14-åring slått og forsøkt ranet