Gå til sidens hovedinnhold

Voldsutsatte minoritetsbarn får mindre hjelp

Oslo (NTB): Minoritetsbarn som blir utsatt for vold i familien, får mindre hjelp enn etnisk norske barn, ifølge en rapport fra Redd Barna.

Ifølge rapporten «Tåler noen barn mer juling?» spør helsesøstre sjelden om vold. Barnevernsansatte har dessuten ofte ikke god nok kompetanse til å håndtere vold i minoritetsfamilier, skriver VG.

Rapportens prosjektleder er frilansjournalist Silje Berggrav. Hun har kartlagt hjelpeapparatets håndtering av barn i minoritetsfamilier. Rapporten er basert på intervjuer med fagfolk, samt helsesøstre, barnevernsansatte, minoritetsungdom og minoritetsforeldre.

- Flere av dem jeg intervjuet i denne studien, mente at det i en del bydeler og kommuner med høy minoritetsandel var så mange voldssaker at de ikke rakk over alt, sier Berggrav.

Ofte griper barnevernet for sent inn slik at sakene blir så dramatiske at de ender som akuttvedtak med omplassering av barnet i en periode, forteller hun.

Fakhra Salimi, som leder MIRA - Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, mener noen barnevernsansatte mangler kunnskap og empati når de må håndtere saker som handler om vold mot minoritetsbarn. Det er godt dokumentert at fysisk avstraffelse er mer utbredt blant minoritetsfamilier, legger hun til. (©NTB)

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?