39-åringen som nå er frifunnet, er tidligere dømt til forvaring, blant annet for flere voldtekter. Han ble prøveløslatt i mai 2017 på nærmere vilkår. Men etter at politiet i en periode hadde spanet på 39-åringen, ble han pågrepet 8. januar i fjor.

Han var da mistenkt for en rekke tilfeller av kikking inn gjennom vinduer i leiligheter og hybler bebodd av unge kvinner i Trondheim. Disse aktivitetene skjedde i perioden september 2017 til januar 2018, og vanligvis på sen kveldstid.

Ved mange av tilfellene oppsøkte 39-åringen en studentby i Trondheim, der det er et stort antall studentboliger.

Gliper

Han kikket inn i boligene, ofte gjennom glipper i gardiner og persienner. I noen tilfeller filmet han eller fotograferte unge kvinner mens de var inne i leilighetene.

Ved ett tilfelle hadde han filmet en ung kvinne som bare var iført truse. Lagmannsretten anførte at tiltalte ikke ønsket å bli oppdaget, og han forsøkte å holde seg skjult.

Høyesterett kom imidlertid frem til at tiltaltes handlinger ikke rammes av bestemmelsene i straffeloven § 266 om hensynsløs atferd. Handlingene rammes heller ikke av § 266 a om alvorlig personforfølgelse. Som følge av dette ble han frifunnet.

Helt greit

Filming og fotografering av fullt påkledde kvinner uten noen seksuell tilknytning, rammes ifølge Høyesterett ikke av straffebestemmelsene. Det er heller ikke ulovlig å kikke fra en alminnelig gangvei inn i en leilighet hvor det befinner seg en kvinne kun iført T-skjorte og truse.

Men Lagmannsretten domfellelse ble opprettholdt for filmingen av den unge kvinnen som kun var ikledd en truse. Dette ble vurdert som seksuelt krenkende atferd uten samtykke og rammes av straffeloven § 298 om seksuelt krenkende atferd.

Den tiltalte 39-åringen slipper også å betale oppreisningserstatning.

Høyesterett bemerker for øvrig at Justis- og beredskapsdepartementet i juni 2018 sendte ut et høringsnotat med forslag til lovendringer. Det kan få betydning for straffbarheten av denne typen handlinger.