I sommer meldte Nettavisen nyheten om at én av kvinnene i voldtektssakene mot tidligere Molde-spiller Babacar Sarr ble erklært død i juni i år. Kvinnen var bosatt i Oslo.

Dødsfallet er ikke relatert til straffesaken. Men nå er voldtektsanklagene mot Sarr henlagt.

Voldtekten av kvinnen skal ha skjedd i slutten av 2013 eller begynnelsen av 2014 i Sarrs bolig i Sogndal, ifølge kvinnens forklaring til politiet. Men påtalemyndigheten hadde ikke annet valg enn å henlegge saken.

Les også: Ole Gunnar Solskjær om voldtektstiltalt Molde-spiller: – Vi har valgt å stole på spilleren

Elden: Kvinnen sikker på domfellelse

– Jeg skjønner at den er henlagt når det ikke er gjennomført noe rettslig avhør av henne. Det er av hensyn til forsvaret og Sarr at man ikke kan gå videre med saken. Men det er svært uheldig at man kommer i den situasjonen. Et rettslig avhør burde blitt gjennomført for lenge siden, sier stjerneadvokaten John Christian Elden til Nettavisen.

I straffesaker står kontradiksjonsprinsippet sterkt. Veldig enkelt sagt er dette retten til ikke å bli dømt uten å ha kunne uttale seg i saken. I voldtektssaken mot Sarr ble det gjennomført avhør av kvinnen i 30-årene 6. juni 2018. I et avhør er ikke forsvarer eller den anklagede til stede.

Les også: Babacar Sarr anklages for to voldtekter av samme kvinne på samme natt

Men i et såkalt rettslig avhør, som foregår i en rettssal med en dommer. Bistandsadvokaten, politiadvokaten og viktigst, forsvareren, får også anledning til å være til stede og stille spørsmål til et vitne eller en fornærmet i en sak. Da anses kontradiksjonsprinsippet å være oppfylt.

– Jeg forstår at saken må henlegges etter menneskerettighetskonvensjonens bestemmelser. Forsvareren hans har ikke hatt mulighet for kontradiksjon. Men det er uheldig og dette kunne vært gjort annerledes. Saken har vært en belastning for min klient. Hun kom stadig tilbake i løpet av årene fra hun leverte anmeldelse til hun døde. Hun lurte på fremdrift i saken og hva som skjedde, sier Elden oppgitt.

– Hun var temmelig sikker på at han ville bli tiltalt og dømt ut ifra det bevisbildet som forelå. Men det hang så mye på hennes forklaring at jeg skjønner at politiet har problemer med å gå videre med det i etterkant. Slik saken sto dreide det seg om definisjon av hva som er voldtekt og hva som ikke er voldtekt. Her var det utvilsomt ut ifra hennes forklaring at dette var en voldtekt.

SE VIDEO: Dette sa Ole Gunnar Solskjær om voldtektssaken mot Sarr dager før rettssaken

Sarr: – Aldri gjort noe vondt mot henne

Nettavisen har vært i kontakt med Sarr som nekter for å ha gjort noe straffbart i saken med den avdøde kvinnen.

– Jeg har tidligere hatt et kjæresteforhold til kvinnen og vi besøkte hverandre flere ganger da jeg var i Sogndal og hun bodde i Oslo. Etter et par måneder ble forholdet avsluttet. Men jeg har aldri gjort noe straffbart. I tilfellene det har vært seksuell omgang har det vært frivillig, skriver Sarr i en melding til Nettavisen.

– Jeg kan bevise at jeg aldri har gjort noe vondt mot henne og jeg synes det er leit at hun har gått bort.

Sarr henviser også til sin forsvarer, stjerneadvokaten Mette Yvonne Larsen for flere kommentarer.

– Det følger av lovgivningen at saken må henlegges så lenge kontradiksjonsprinsippet ikke er ivaretatt, skriver Larsen i en mail til Nettavisen.

Pårørende til den avdøde kvinnen er varslet om publisering av saken.


Nettavisen får opplyst at saken mot Sarr er henlagt på «bevisets stilling». Det skal også ha blitt gjort lydopptak av avhøret til kvinnen. Henleggelsen skjedde formelt 1. september, men det ble i tillegg lagt inn en sikkerhetsmargin på to uker med å informere offentligheten så pressen ikke skulle får informasjonen før aktørene, får Nettavisen opplyst.

– Saken er henlagt. Det ble besluttet av statsadvokaten. Det ble gjort opptak av avhøret, men dette er ikke nok til å ivareta kontradiksjonsprinsippet, opplyser politiadvokat Sissel Kleiven i Vest politidistrikt til Nettavisen.

Hun overtok nylig saken og henviser til statsadvokat Ellen Cathrine Greve ved Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembeter for svar på ytterligere spørsmål.

Les også: «Christine» er offer i voldtektssaken med tidligere Molde-spiller: – Reagerer på Solskjær-uttalelser før rettssaken

«Saken ble henlagt fordi det ikke foreligger nok opplysninger til å ta ut en tiltale. Jeg hadde opprinnelig sagt at saken skulle stilles i bero til mistenkte var mulig å avhøre. Når situasjonen nå er endret ved at fornærmede er død tok jeg en ny gjennomgang av saken og den ble da henlagt», skriver Greve i en mail til Nettavisen.

– Hvorfor ble saken henlagt på bevisets stilling og intet straffbart forhold funnet bevist?

«Saken ble henlagt på bevisets stilling fordi jeg mente det var riktig avgjørelsesgrunnlag sett hen til de faktiske forholdene i saken slik den er opplyst. At en sak henlegges på bevisets stilling innebærer ikke en gradering av mistankens styrke – en slik avgjørelse kan være aktuell når det anmeldte forhold kan rammes av en eller flere straffebestemmelser og etterforskningen ikke har klarlagt de faktiske forhold fullt ut – hvilket er tilfelle her.

Henleggelse som intet straffbart forhold anses bevist forutsetter at etterforskningsresultatet med særlig styrke taler mot at det er begått et straffbart forhold – slik saken var opplyst var det ikke tilfellet etter min vurdering», svarer Greve.

Les også: Solskjær hadde tillit til Sarr: Fornærmet kvinne gråt da hun fortalte om at Babacar Sarr var kaptein

Fire voldtektssaker mot Sarr

I Norge har den tidligere Molde-spilleren vært anklaget for voldtekt i tre saker. Én av dem endte med henleggelse i 2020 etter en polititabbe.

I den andre saken er han fortsatt etterlyst internasjonalt etter at han ikke har møtt til ankesaken i Molde, som første gang ble berammet 14. februar 2019. Elleve dager før ankesaken lot Molde ham gå til FK Jenisej Krasnojarsk i Russland, et land som ikke har utleveringsavtale med Norge.

Deretter gikk han til Damac i Saudi-Arabia, et annet land som ikke har utleveringsavtale med Norge.

Les også: KOMMENTAR: Molde må tåle voldtektskritikk

I Molde-saken ble han i tingretten frikjent for sovevoldtekt i august 2018 på grunn av det strenge beviskravet i straffesaker. Men han ble likevel dømt til å betale erstatning på 150.000 kroner fordi retten mente det var «klar sannsynlighetsovervekt» for at han hadde begått sovevoldtekt mot kvinnen.

I tillegg til de tre voldtektssakene i Norge ble Sarr anmeldt i en voldtektssak i Stockholm 7. november 2015. Her var Sarr sammen med lagkamerater i Sogndal for å markere sesongavslutningen.

I avhør erkjente Sarr og en annen spiller å ha hatt seksuell omgang med kvinnen som senere anmeldte Sarr. Men den saken ble også henlagt.

SE VIDEO: Elden fryktet at Sarr ikke skule møte i voldtektsrettssak

Statsadvokat: – Kunne gjort noe annerledes

En stor utfordring for politiet i Norge har vært å få tak i Sarr og få gjennomført avhør siden han forlot landet. Den fornærmede kvinnen som nå er død har flere ganger purret på saksfremgang hos politiet siden hun anmeldte forholdet i juni 2018. I de åtte månedene som fulgte gjorde ikke politiet avhør av Sarr. I store deler av denne perioden var han fortsatt i Norge.

Kvinnen i Molde-saken håper og venter fortsatt på å få sin sak opp for Frostating lagmannsrett. Men Sarr er sporløst borte. Elden er også bistandsadvokat for kvinnen i denne saken.

I sommer fornyet politiet den internasjonale etterlysningen av Sarr. Noe som må gjøres hvert tredje år. Den nye etterlysningen går ut i 2025. Statsadvokat i Møre og Romsdal tar noe selvkritikk for at Sarr-saken ikke er endelig avgjort i retten, men forklarer også hvorfor det endte med at den tidligere Mode-spilleren kunne få reise til et land uten utleveringsavtale med Norge.

– I ettertid er det klart at noe kunne vært gjort annerledes. Men han ble lovlig stevnet til ankesaken. I min kontakt med hans forsvarer fikk jeg opplyst at han var på vei til å møte i rettssaken. I tingrettsrunden ble han frifunnet for straff og vi måtte ha dokumentert at det var en unndragelsesfare hvis vi skulle foretatt oss noe, sier Ingvild Thorn Nordheim til Nettavisen.

– Når han var frifunnet, hadde svart på stevningen om innkalling og var på vei til Norge, mente jeg han burde få en mulighet til å konstatere at det ikke var unndragelsesfare.

Elden: Politiet kunne varetektsfengslet

Elden mener norsk politi aldri skulle latt Sarr reise ut av Norge.

– Den store kritikken i saken er politiet lot Sarr forlate landet vinteren 2019, kort tid før ankesaken. Jeg synes det er svært uheldig å la ham reise til et land hvor det ikke er utleveringsavtale når han er under aktiv straffeforfølgning i en voldtektssak. Jeg skjønner ikke hvordan den vurderingen ble foretatt. De kunne varetektsfengslet ham selv om han var frifunnet for straff i Molde-saken. Det er unndragelsesfaren som regulerer dette. Da politiet visste at han skulle til Russland, og senere Saudi-Arabia, burde de stoppet det og gitt ham utreiseforbud.

– Vi har sett i andre saker med unndragelsesfare at personer blir varetektsfengslet eller får passet inndratt. Det burde vært gjort med Sarr også.