OSLO (Nettavisen): I april i fjor omtalte Nettavisen nyheten om at en kulturprofil i hovedstaden er tiltalt for en rekke sovevoldtekter, og seksuell omgang med en mindreårig jente. Saken er berammet i Oslo tingrett neste uke.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld for alle overgrepsanklagene.

Sensommeren 2015 kom de to første anmeldelsene i saken. Året etter ble ytterligere tre anmeldelser levert til politiet, i 2017 ble det levert syv anmeldelser mot mannen, mens den siste anmeldelsen kom i 2018.

Les også: Dropper partydop-anklager mot voldtektstiltalt kulturprofil

Politiet henla fire saker

Mannen har vært etterforsket for 13 tilfeller av overgrep mot yngre kvinner. For fire av de fornærmede er sakene henlagt.

I oktober 2016 havnet mannen, som nå er i 50-årene, på nachspiel i en leilighet i Oslo etter å ha vært på byen. På dette tidspunktet var han anmeldt for minst to sovevoldtekter, samtidig som andre kvinner også vurderte å anmelde ham. Minst én av de fornærmede kvinnene var til stede på nachspielet, får Nettavisen opplyst av en festdeltaker.

Les også: Kulturprofil tiltalt for voldtekt av åtte kvinner

På nachspielet ble kulturprofilen konfrontert av en nå 33 år gammel mann om voldtektsanklagene. 33-åringen ble aggressiv og hevet stemmen, og det endte med at kulturprofilen ble utsatt for et rent overfall. Kulturprofilen skal blant annet ha blitt sparket i hodet, får Nettavisen opplyst.

Les også: Kvinne tilkjent erstatning på til sammen 900.000 kroner i voldtektssak

Én av kvinnene som har anmeldt kulturprofilen for voldtekt er eks-kjæreste med 33-åringen. Denne saken ble henlagt på bevisets stilling.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan også legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Forholdet ble anmeldt til politiet, og etterforsket, men gjerningsmannen ble i praksis ikke straffet for voldsutøvelsen.

- Min klient ble skuffet over en slik behandling av den saken. Fra en forsvarers ståsted fremstår det som underlig at politiet, som etter loven er gitt kompetanse og rett til å drive etterforskning til å drive justis, ikke i større grad slår ned på handlinger som har et sterkt preg av at noen påberoper seg selv en form for selvjustis, sier kulturprofilens forsvarer, Elisabeth Myhre, i firmaet Advokatene Berg Ditlev-Simonsen til Nettavisen.

Les også: Mann dømt til fengsel for sovevoldtekt av kvinnelig medsoldat

- Voldsepisoden henger direkte sammen med de forholdene han er beskyldt for. Hva hendte?

- Jeg kommer ikke til å kommentere hendelsen, men det kommer til å bli sentralt under hovedforhandling, og kommer til å være et tema der.

- Har din klient på noen måter dokumentert skader han fikk?

- Han har fremlagt dokumentasjon og bevis som knytter seg til hendelsen. Dette blir naturligvis tema i retten.

Politiet: - Anses som straffskyldig

Nettavisen er kjent med at det er levert inn bilder til politiet som dokumentasjon på skadene.

Nettavisen har vært i kontakt med den 33-årige voldsutøveren.

- Saken er henlagt. Utover det vil jeg ikke kommentere saken.

Ifølge politiet ble ikke voldssaken henlagt, men avgjort ved såkalt påtaleunnlatelse. Dette er den mildeste straffereaksjonen i det norske straffesakssystemet. En påtaleunnlatelse er ment som en advarsel for en gjerningsperson.

- Beslutningen innebærer at påtalemyndigheten anser vedkommende som straffskyldig, men finner at saken likevel bør avgjøres uten tiltalebeslutning, domstolsbehandling og påstand om fengselsstraff. Saken anses ved påtaleunnlatelsen for avgjort, skriver politiadvokat i Oslo Hilde Strand i en mail til Nettavisen.

Politiet mener det ikke er fritt frem for indre justis mot personer som er anklaget i overgrepssaker selv om de valgte en løsning med påtaleunnlatelse etter voldshendelsen.

- Jeg har begrenset grunnlag for å begrunne avgjørelsen i konkret sak da den straffesaken ikke er behandlet av meg eller vårt avsnitt. Generelt kan jeg si at det i vurderingen av reaksjon naturlig inngår flere momenter. Dette kan være knyttet til både handlingen, gjerningspersonen, sakens karakter og alvor, om vedkommende har andre saker eller om dette for eksempel er førstegangsovertredelse av straffeloven, forklarer Strand.

Kvinner anmeldt for falsk forklaring

33-åringen har ikke besvart spørsmål fra Nettavisen om påtaleunnlatelsen. Han vil heller ikke svare på spørsmål om ny straffesak mot ham der han er tiltalt for flere straffbare forhold.

- Det var nok en gjennomtenkt helhetsvurdering fra politiet side, skriver 33-åringens forsvarer, John Christian Elden, kort til Nettavisen om påtaleunnlatelsen.

Kulturprofilens forsvarer, advokat Myhre, ønsker ikke å besvare spørsmål om hennes klient er blitt utsatt for andre voldsepisoder eller represalier.

Nettavisen får også opplyst at den voldtektstiltalte mannen har anmeldt åtte av de totalt 13 kvinnene, som har anklaget ham for voldtekt, for falsk forklaring. Seks av de som er anmeldt er blant de fornærmede i saken som skal i retten.

De to siste anmeldelsene gjelder to kvinner der politiet har henlagt sakene mot mannen. Politiet har henlagt alle tilfellene, men kulturprofilens advokat har klaget denne avgjørelsen til statsadvokaten i Oslo.

- Det ligger i naturen i det å anmelde noen for falsk forklaring at min klient mener de bevisst har gitt en uriktig forklaring til offentlig myndighet, sier Myhre.

Hun ønsker ikke å kommentere denne delen av saken ytterligere.

Risikerer lang fengselstraff

Statsadvokat Trude Antonsen sier til Nettavisen at sakene ble henlagt av politiet fordi de mente det ikke var grunnlag for å iverksette etterforskning av disse forholdene.

Antonsen forklarer følgende om hvorfor påtalemyndigheten har henlagt fire av voldtektssakene mot kulturprofilen.

- For tre av de fornærmede er saken henlagt på bevisets stilling. Det betyr at det strenge beviskravet ikke er oppfylt for de fornærmede. Det betyr ikke at vi ikke tror på dem, men vi finner det vanskelig å bevise skyld i retten. For én av de fornærmede er saken henlagt på foreldelse. Dette skyldes at vi ikke anså det forholdet som seksuell omgang, men seksuell handling, som er et mindre alvorlig forhold, og det medfører at det er foreldet, sier statsadvokaten til Nettavisen.

Den tiltalte kulturprofilen har tidligere hatt lederstillinger i ulike deler av mediebransjen og kulturlivet i Oslo. Han har blant annet hatt sentrale roller under store festivaler.

Forholdene mannen er tiltalt for strekker seg fra januar 2005 til november 2014. Den anklagede har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart.

Øvre strafferamme for sovevoldtekt er ti års fengsel. Hvis det dreier seg om flere forhold av samme art i samme sak, er øvre strafferamme det dobbelte. Den tiltalte mannen risikerer også å måtte betale flere hundre tusen kroner i erstatninger.