Voldtok kvinne daglig over flere måneder

Nord-Troms Tingrett

Nord-Troms Tingrett Foto: Lina Livsdatter (NORDLYS)

- Det er utvist betydelig brutalitet, påpeker tingretten.

19.09.12 20:38

Den 47 år gamle mannen fra Finnmark har allerede tidligere blitt dømt for meget grov vold og mishandling mot den fornærmede kvinnen i denne saken. Det skjedde i 2007.

Det spesielle med denne saken er at kvinnen i etterkant har forklart at hun over en periode på tre måneder ble voldtatt en 3-4 ganger daglig av mannen. Dette foregikk mens hun var ufrivillig passasjer i mannens trailer, som på det tidspunktet - fra september 2006 til desember 2006 - fartet over hele Norge.

Saken var i utgangspunktet berammet til å foregå i februar 2012, men på grunn av at mannens forsvarer da trakk seg fra saken, ble den berammet på nytt i slutten av august.

Fryktet at hun eller hennes barn skulle drepes
Nord-Troms tingrett fant det da bevist at kvinnen, i en periode fra september i 2006 til desember i 2006, ble utsatt for en rekke svært grove voldtekter, samt andre grove voldsepisoder. Kvinnen ble kuet til å ikke forlate mannen i denne perioden - dette da hun fryktet at den nå dømte mannen kom til å drepe enten henne eller hennes barn.

Nord-Troms tingrett påpeker at det her dreier seg om meget graverende handlinger kvinnen har blitt utsatt for av mannen.

I dommen heter det blant annet: «Overgrepene mot fornærmede pågikk over lang tid og det er utvist betydelig brutalitet. I skjerpende retning kommer også de truslene som ble fremsatt mot fornærmede og hennes barn som et ledd i den maktutøvelsen tiltalte utviste, og hvor seksualovergrep inngikk som en del av regimet. Tiltalte oppnådde en maktposisjon som han utnyttet på en hensynsløs måte.»

Ble avvist av politiet
Kvinnen forteller videre at hun trodde disse voldtektsanklagene skulle bli en del av etterforskningen og rettssaken hvor mannen ble dømt i 2007. Hun turte selv ikke å fortelle om dette under rettssaken da - dette grunnet at hun ikke ble spurt om dette var tilfelle.

Etter dommen i 2007 har hun to ganger forsøkt å anmelde disse gjentatte voldtektene, men har opplevd å bli avvist av politiet. Politiet tok til slutt imot anmeldelsene i november 2008.

Tiltalte i saken sonet allerede en dom på seks års forvaring, med utløp i desember 2012. Denne dommen blir nå forlenget med ytterligere tre år.

Les flere saker hos Nordlys.no

Mer fra Nettavisen:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.