Orkla-eier og milliardær Stein Erik Hagen blir jevnlig oppringt av en vridd stemme som ringer fra hemmelig nummer.

Den anonyme oppringeren krever at Hagen går av som styreleder i Orkla og han at selger seg ut av selskapet. Det skriver Dagens Næringsliv torsdag.

Oppringningene begynte etter Elkem-salget til Kina for to uker siden.

Les også: Selger Elkem til Kina

Mobbeoppringningene er rettet mot både Hagen selv og styret i Orkla.

Hagen ser oppringningene i sammenheng med negative oppslag i Aftenposten og Dagbladet og mener det hele er en organisert svertekampanje for å få ham ut av Orkla.

Hagen sier til DN at han tror Finn Jebsen og kretsen rundt den tidligere konsernsjefen står bak.

- Jeg og mitt kontor i Canica har mottatt flere anonyme oppringninger av en mannsstemme med forvridd stemme, som krever at Hagen må ut av Orkla. De ringer fra hemmelig nummer. Det er påstander om at jeg har ødelagt Orkla. Jeg mener at Finn Jebsen og folk i hans krets står bak dette. Men jeg vil ikke nevne flere navn. Folk kan tenke selv, sier Stein Erik Hagen til DN.

- Blank avvisning
Jebsen stiller seg fullstendig uforstående til påstandene overfor DN.

- Slikt bedriver jeg ikke, jeg kan ikke forholde meg til slike påstander, sier Jebsen.

I en kronikk i Aftenposten torsdag morgen går Jebsen kraftig til angrep på Hagen og hvordan han styrer Orkla.

Blant annet setter han spørsmålstegn ved at Hagen selger unna verdier og aksjeposter for milliarder.

- Grunnlaget for denne gode avkastningen var Orklas særegne strategi. Viktige stikkord var flere ben og stå på og systematisk bygging av bedriftskultur, kompetanse og ledelse, skriver Jebsen i sin kronikk.

Jebsen viser også til at i femårsperioden fra 2001 - 2006 steg Orkla-aksjen med 16 prosent i snitt per år, Orklas gjeld var sjeldent og unntaksvis høyere enn at den kunne dekkes av aksjeporteføljen og at meravkastnigen i konsernet i forhold til Oslo børs var omkring 5 prosent årlig.

Etter at Hagen satte seg i sjefstolen har aksjekursen falt fra 59 til 53 kroner, avkastningen er tilnærmet lik null og Orklas gjeld er per dags dato dobbelt så stor som verdien av aksjeporteføljen.

Konfliktens kjerne
Jebsen mener satsingen på solarindustrien har vært feilslått.

- Orkla har siden midten av 2006 satset stort og dristig på solarindustrien - uten egen dybdeerfaring - og har tapt, skriver Jebsen.

Som viser til milliardinvesteringer i REC med påfølgende milliardtap, som følge av bobleprising på solcelleprodusenten.

Jebsen mener at Orkla på et tidliger tidspunt kunne solgt seg ned i REC og likevel blitt sittende med føringen i selskapet. En slik handling ville redusert Orklas gjeld med 10 - 15 milliarder kroner.

Og det er nettopp Orklas høye som gjeld legger begrensninger på den videre strategiutviklingen i Orkla og som leder til salg av blant annet Elkem.

- Det er trist at en uforsvarlig stor satsning utenfor egen kjernevirksomhet leder til salg av veldrevne virksomheter. Men høy gjeldsgrad gir lav styringsfart og små muligheter for aktiv strategiutvikling. Gjelden må ned, skriver han.

Jebsen har solgt seg kraftig ned som aksjonær i Orkla det siste året, men sitter fremdeles på aksjer verdt 36 millioner kroner gjennom sitt selskap Bele.

Les flere saker på NA24