Gå til sidens hovedinnhold

Vurderer å flytte Politihøgskolen

Politihøgskolen får flere studenter hvert år. Nå er det tvingende nødvendig med mer plass. Enten må arealene på Majorstuen utvides og bygges om, eller så må skolen flytte.

MAJORSTUEN: Politihøgskolen trives utmerket med beliggenheten på Majorstuen. Høgskolen ser det ikke som noe alternativ å flytte ut av Oslo. Men dagens tre bygninger er verken tidsmessige eller store nok til å ta imot de stadig større kullene som kommer. I 2003 tok Politihøgskolen opp 240 studenter. Stortinget har bestemt at høgskolen skal ta imot 432 studenter fra høsten av, mot 360 i inneværende skoleår. Pilene peker med andre ord bare én vei, oppover. Det tvinger frem endringer. Hittil har ikke trangboddheten gått veldig hardt ut over høgskolens opplæringstilbud. Men vedtaket om enda et kraftig hopp i elevmassen tvinger frem endringer.

Tidlig fase

Politihøgskolen må ligge i Oslo av flere årsaker. Vi mener det er svært viktig av hensyn til studentrekrutteringen og samarbeidet med andre universitets- og høgskolemiljøer samt samarbeidspartnere i Oslo. Også for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere og forelesere er det viktig å bli i Oslo, sier Eli Vogel-Hovde, administrasjonssjef ved politihøgskolen, til Lokalavisen Frogner. Hun forteller at høgskolens administrasjon ennå er i startgropen i forhold til å kartlegge skolens nye behov, og hvilke muligheter for lokalisering som foreligger.

Det som er klart er at jo lenger vi blir værende i dagens lokaler, jo mer improvisert og vanskelig blir hverdagen vår, sier Eli Vogel-Hovde. Hun bekrefter at Politidirektoratet holdes løpende orientert om problematikken rundt nye arealbehov som følge av satsingen på flere studenter.


Trenger utearealer

Det er fortsatt store sjanser for at Politihøgskolen blir værende på Majorstuen. Administrasjonen er i dialog med Statsbygg som eier bygningene der skolen leier i dag. Det er gode muligheter for å bygge mer på tomten. Men samtidig vil det være nødvendig å modernisere arealene som disponeres i dag. De tre bygningene stammer fra hver sin periode, og fremstår ikke som veldig tidsmessige. Vogel-Hovde er forsiktig med å si hvor Politihøgskolen ønsker seg, dersom Majorstuen-alternativet faller. Men understreker at behovet for økte utearealer også er en viktig faktor, når de nå skal begynne å se seg om for alvor. Når nye polititjenestemenn og -kvinner skal utdannes, er det mye som ikke kan foregå innendørs, selv om hoveddelen av den operative treningen fortsatt vil foregå i Stavern og på Kongsvinger.

Det er nok begrenset hvor mange ledige arealer det finnes i Oslo som passer våre behov, men vi er i dialog både med vår utleier Statsbygg og Oslo kommune, sier Eli Vogel-Hovde.


Huseby aktuelt

Lokalavisen Frogner kjenner til at Politihøgskolen har vært i kontakt med eierne av FO-bygget på Huseby, med tanke på en etablering der. Hvor aktuelt er dette alternativet?

FO-bygget er absolutt interessant, og jeg kan bekrefte at vi har vært i kontakt med Høegh Eiendom Invest, og at vi har bedt om en analyse fra dem i forhold til våre behov. Noe mer er det galt å si om konkrete alternativer så tidlig i prosessen, svarer Eli Vogel-Hovde.


Haster å velge

Hun sier administrasjonen vil jobbe hardt med å få på plass konkrete alternativer de neste ukene og månedene. Uansett ser hun ikke for seg muligheten for å ha løst situasjonen før tidligst 2008, uansett om valget faller på utvidelse på Majorstuen eller på flytting. Det eneste som så langt er klart er at behovet for stor studentkull i årene som kommer vil holde seg, og at det derfor er påkrevet med utvidelser og modernisering raskest mulig. Noen dato for når en avgjørelse må foreligge er ikke satt.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021