Både Moderna og Biontech-Pfizer jobber mot godkjenning av sine koronavaksiner for barn ned til 12 år. I Norge følger man utviklingen hos disse legemiddelprodusentene nøye.

Overlege Preben Aavitsland, som sitter i områdeledelsen for smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet, bekrefter overfor Nettavisen at de har startet forberedelsene for å vurdere om disse aldersgruppene skal inkluderes i vaksinasjonsprogrammet.

Aavitsland understreker at FHI skal vurdere dette nøye.

- Dette er en vanskelig vurdering, og vi vil bruke den tida som er nødvendig gjennom sommeren for å komme til et riktig svar. Det er bedre med et riktig svar enn et raskt svar, sier Aavitsland i et e-postsvar til Nettavisen.

Han sier dette om hvilke alternativer som er aktuelle:

- Det kan bli aktuelt å tilby disse vaksinene for ingen barn, for bare barn ned til 12 år med alvorlige underliggende sykdommer eller for alle barn ned til 12 år, forteller Aavitsland.

Tirsdag kom nyheten om at legemiddelprodusenten Modernas undersøkelser på rundt 3700 unge i USA tilsier at vaksinen er svært effektiv for personer under 18 år.