Gå til sidens hovedinnhold

Vurderer å samle bydelens tjenester på Lambertseter

Lokalisering av NAV-kontor var en av sakene på bydelsutvalgets møte på Nordstrand i forrige uke.

NORDSTRAND: Nordstrand bydelsutvalg (BU) vedtok torsdag 6. mars å ta til etterretning at NAV-Nordstrand planlegges etablert i løpet av 4. kvartal 2009, og at det fremskaffes lokaliteter i "Lambertseter-området".

I denne sammenheng ble det foreslått å også flytte bydelsadministrasjonen til de samme lokalene.

Gunstig for brukerne

Bydelsutvalget mener det er gunstig for brukere av bydelens service-/tjenestetilbud at disse samlokaliseres på en hensiktsmessig og effektiv måte i "Lambertseter-området", fortrinnsvis i samme bygg hvor NAV-Nordstrand etableres.

Bydelsutvalget vedtok også at bydelsdirektøren står for mulig fremskaffelse av lokaler.

KrFs Haakon Brænden kunne imidlertid ønsket seg en grundigere gjennomgang av saken.

Saken burde minimum vært oppe i arbeidsutvalget (AU), og bydelsdirektøren burde startet med å lage en problembeskrivelse, samt en nytte-, kost- og konsekvensvurdering før saken ble sendt bydelsutvalget for vedtak, sa Brænden.

Klarert

At saken sendes direkte til BU er klarert med bydelsutvalgets leder. Det normale er at sakene fra administrasjonen er klare til AU, men i dette tilfellet var ikke saken klar, sa bydelsdirektør Per Johannessen.

Når det gjelder konsekvensutredningen er dette en del av vedtakets punkt seks, fortsetter han.

I dette punktet heter det at "Bydelsutvalget tar endelig stilling til eventuell ny lokalisering med unntak av NAV Nordstrand når det fremlegges sak hvor økonomi og fordeler/ulemper er avklart."

Reklame

Disse gressklipperne er best i test