– For mange kvinner er det å avbryte et svangerskap et vanskelig valg. De må derfor få god faglig støtte i tiden før, under og etter. Så viktige spørsmål kan ikke være gjenstand for politisk hestehandel, uttalte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på en pressekonferanse onsdag morgen.

I tråd med Hurdalsplattformen nedsettes det nå et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder, opplyser regjeringen på sine nettsider.

– Dette mandater er historisk, sier helseministeren.

Kari Sønderland, jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, skal lede utvalget. Resten av utvalget er ikke klart.

Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Ifølge departementet skal følgende føringer legges til grunn for utvalgets arbeid:

  • Samfunnet skal så langt som råd sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Samfunnet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, slik at antall svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.
  • Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, skal tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.
  • Medfører svangerskapet overhengende fare for kvinnens liv eller helse, kan det avbrytes uten hensyn til bestemmelsene i loven.
  • Helsepersonell skal fortsatt ha rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner mot å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd.