Svenske SJ har fått kontrakten om å drive togtrafikken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen.

Dette er andre runde av konkurranseutsetting av togtrafikken i Norge.

Det var norske Vy og svenske SJ som var igjen i sluttfasen av konkurransen.

– Vi satt igjen med to tilbud med svært god kvalitet på tilbudet de ville levere. Det var ekstremt liten forskjell på kvaliteten, men en del forskjell på prisen, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik da hun presenterte avgjørelsen.

I Norge har SJ, som er heleid av den svenske staten, etablert seg med datterselskapet SJ Norge.

Pris avgjørende

– Det gjennomsnittlige årlige vederlaget SJ Norge skal ha for å drive trafikken som inngår i denne trafikkpakken, utgjør i størrelsesorden en femdel av hva trafikken drives for i dag. Vy Tog leverte også et pristilbud som var betydelig lavere enn hva trafikken drives for i dag, men vesentlig høyere enn tilbudet fra SJ Norge. Til slutt ble derfor pristilbudet for å drive trafikken i ti og et halvt år avgjørende, opplyser Jernbanedirektoratet.

Mens kvalitet var vektet 60 prosent og pris vektet 40 prosent i konkurransen om den første trafikkpakken med blant annet Sørlandsbanen, er vektingen endret til 50 prosent pris, 45 prosent kvalitet og 5 prosent oppdragsforståelse i konkurransen om trafikkpakke nord. I konkurransegrunnlaget for pakken blir kvaliteten på tilbudet først sikret gjennom flere minstekrav.

Skuffelse hos Vy

Jernbanedirektoratet forsikrer om at ansatte som flyttes over fra Vy til SJ, beholder dagens lønns- og arbeidsvilkår.

Vy er naturlig nok skuffet over å ha tapt konkurransen.

– Vi gratulerer SJ med seieren. Samtidig må jeg innrømme at vi er svært skuffet, dette betyr at vi fra neste sommer mister sju viktige strekninger med lange tradisjoner og stolthet, drevet av flotte ansatte med stort engasjement for kundene og for strekningene de kjører på, sier konserndirektør for tog i Vy, Arne Fosen.

Dette er andre gang at Vy taper en anbudskonkurransen om de norske jernbanestrekningene. Britiske Go Ahead overtar Sørlandsbanen i desember.

Skuffet opposisjon

Konkurranseutsettingen av de norske togstrekningene er omstridt, og har møtt kraftig motstand fra opposisjonen.

– Vår felles jernbane skal bort, og nå tar regjeringen et stort jafs. Regjeringens politikk for å splitte opp og privatisere norsk jernbane er i ferd med å bli virkelighet, sier transportpolitisk talsperson Sverre Myrli i Arbeiderpartiet etter at avgjørelsen er kjent.

SV-leder Audun Lysbakken er heller ikke særlig begeistret.

– Dette er byråkratisk pengesløseri og viser hvor totalt meningsløs jernbanereformen er. Regjeringen har sløst bort svære summer på å bytte ut ett statseid selskap med et annet. Hvis et statseid selskap skal kjøre på jernbanen i Norge, bør det være den norske staten som eier det, ikke den svenske, sier han.

Tre tilbydere deltok

Det har tidligere vært kjent at Vy og SJ Norge har levert tilbud i anbudskonkurransen, og at Hongkong-selskapet MTR, tyske Arriva, franske Keolis, britiske Go-Ahead og svenske Nobina var prekvalifisert i konkurransen, som betyr at selskapene kunne motta konkurransegrunnlaget og deretter eventuelt delta. Jernbanedirektoratet opplyser nå at det var tre tilbydere som deltok i konkurransen.

Flere har spekulert på om trafikkpakke nord er en mindre interessant strekning fordi banene trafikkerer mer grisgrendte strøk, det kjøres både elektriske og dieseldrevne lokomotiv, og siden konkurransen fra fly er større enn på Sørlandsbanen.